Finlands utrikeshandel är otroligt beroende av att handelssjöfarten också i kristider kan löpa på Östersjön utan störningar. Sverige har en nyckelposition i säkrandet i och med sin långa kust. Det är mycket viktigt att Finland och Sverige tillsammans kan planera hur vår trafik bäst kan försvaras. Det här är effektivast att göra under Natos paraply.

Efter att Rysslands anfallskrig i Ukraina började för cirka ett år sedan och vår östra gräns praktiskt taget stängts för godstransporter, har handelssjöfartens betydelse ytterligare stigit. Ungefär 90 procent av vår handel åker över Östersjön. Det är alltså av allra största intresse för oss, att se till att trafiken löper ostört. Om oron på Östersjön skulle öka konkret, måste vi ha en möjlighet att försvara fartygens fria passage, vid behov med maktmedel. Vår egen flotta klarar av att försvara våra egna territorialvatten, men vi har inte närmelsevis resurser att ensamma kontrollera hela Östersjön.

En koordinerad och välplanerad försvarsinsats kan utmärkt göras i Nato. Men utan Sverige skulle en stor fördel i försvaret falla bort. Därför ligger det i Finlands intresse att vi blir medlemmar av försvarsalliansen så nära varandra som möjligt. Med tanke på våra nordliga isförhållanden, är det också bra att ha andra länder att diskutera med som är bekanta med vintersjöfart.

Förutom Östersjöns är också Bottniska vikens försvar mycket enklare om Sverige är Natomedlem. Dessutom får vi ett mycket större djup i öst-väst led i till exempel luftförsvaret. Då vår Natoprocess nu går vidare, har vi all orsak att också säkra Sveriges medlemskap. Om medlemskapet blir verklighet precis samma dag för båda länderna är det ännu svårt att säga. Men det är definitivt något vi skall jobba för.

Comments are closed.