Medan de flesta partier diskuterar hur vi skall få statsfinanserna i balans, är diskussionen om hurdan EU-politik vi skall föra betydligt sparsammare. Den interna marknaden är oerhört viktig för våra företag. Över hälften av vår export går till EU-länder vilket i värde är cirka 60 miljarder euro. EU förtjänar en stor tyngd i vårt beslutsfattande.

Inget har diskuterats så livligt under vintern som elpriset och det har varit tungt för både konsumenter och företag. Under nästa riksdagsperiod är det viktigt att fatta sådana beslut, att vi kan undvika den kris vi haft i vinter. Genom rätta beslut kan energin vara nyckeln till Finlands välfärd.