Välfärdsområdenas nya fullmäktigemedlemmar har en enastående chans att förnya strukturer då de påbörjar sitt uppdrag senare i vår. Många kommuner har dragit sig från större reformer, eftersom verksamheten varit på väg ut redan länge. Nu då varje område kommer att vara resultatet av sammanslagningar, är det viktigt att förändra i stället för att bevara det som varit bara av principskäl.

|Min ledarartikel i Sjöräddningssällskapets medlemstidning Trossi 1/2021| I nästan ett sekel har sjöräddningsverksamheten understötts med penningautomatmedel. Under vintern har en offentlig debatt om människor med spelproblem ägt rum. Det finns all orsak att diskutera ämnet och ägna det uppmärksamhet. Jag kommer ändå att koncentrera mig på slantens andra sida det vill säga finansieringen av den frivilliga sjöräddningen och dess möjliga förändring.