Republikens president har haft flera träffar och möten med såväl Riksdagens olika utskott som med statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott. Det verkar som om vi har ett bra samarbete mellan våra demokratiskt valda institutioner. Men på sikt skulle det ändå vara bra att precisera samarbetets former i grundlagen.

Medan de flesta partier diskuterar hur vi skall få statsfinanserna i balans, är diskussionen om hurdan EU-politik vi skall föra betydligt sparsammare. Den interna marknaden är oerhört viktig för våra företag. Över hälften av vår export går till EU-länder vilket i värde är cirka 60 miljarder euro. EU förtjänar en stor tyngd i vårt beslutsfattande.