En bra beskattning skall vara förutsägbar och rättvis. Den nuvarande arvsskatten är allt annat än det. För ett familjeföretag kan arvsskatten vara ödesdiger. Det samma gäller för jordbruk. Ett familjeföretag råkar i medeltal ut för ägarens frånfälle ungefär vart 30:e år. Det betyder att skattebjörnen lägger in sin stora ram…

| Min insändare i HBL 8.2.2019 | Nalle Valtiala (HBL 4.2) konstaterar helt riktigt att endast personer med folk- eller garantipension har rätt till pensionärsrabatt i Helsingforsregionens kollektivtrafik. Vi ser dock en lite ljusglimt i ändan av tunneln i och med att zonsystemet under vårens lopp kommer att tas i…