Kristian “Kalle” Rehnström

Du får gärna ta kontakt med mig om frågor du vill diskutera närmare. Om du vill arbeta för min kampanj, så går det också utmärkt att anmäla intresse.

Epost: kristian@rehnstrom.fi
Tel: +358 50 4534 271


Understöd

Om du vill stöda min kampanj ekonomiskt, så går det bra via min stödförening Esbo-Vandanejdens stöd rf. Enligt lag redovisas givare av understöd på under 1500 € inte utan samtycke vid riksdagsval.

Föreningens kontonummer är FI90 4055 0016 8301 80.

Du kan också skicka ditt understöd via Mobilepay till numret 83467.

Media

Kristian Rehnström

Ladda ner högresolutions bild:

Kristian_Rehnström_1

Kristian Rehnström

Ladda ner högresolutions bild:

Kristian_Rehnström_2