Category

Försvar och säkerhet

Category

|Insändare i Hbl 25.2.2022| De ivrigaste Natoförespråkarna har krävt att vi skall skicka in en ansökan omedelbart. Då man går in för ett medlemskap, borde man analysera vad man kan bidra med till det gemensamma bästa. Inte bara koncentrera sig på vad man kan få. Och hur kommer Nato att förändras?

Försvarsmakten deltog i NATOs Trident Juncture-övning i Norge i månadsskiftet oktober-november. Deltagande i övningen har av många setts som en vald linje att en dag gå med i NATO. Jag ser det närmast som en övning, där de finländska trupperna kan mäta sig med andra länders försvar och lära sig av dem. Men visst förstår jag att man kan tolka deltagandet på andra sätt också. Jag tror på ett starkt eget försvar som baserar sig på allmän värnplikt oberoende av ett eventuellt utökat internationellt försvarssamarbete. Vad gäller medlemskap i NATO, är jag skeptisk. Jag tror mera på utvecklande av samarbetet…