Category

Försvar och säkerhet

Category

Republikens president har haft flera träffar och möten med såväl Riksdagens olika utskott som med statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott. Det verkar som om vi har ett bra samarbete mellan våra demokratiskt valda institutioner. Men på sikt skulle det ändå vara bra att precisera samarbetets former i grundlagen.

För snart trettio år sedan, 1995, blev det möjligt för kvinnor att utföra värnplikt i Finland, vilket definitivt var ett steg framåt för jämställdheten. Under dessa snart trettio år har mycket ändrat, men grundprincipen står kvar. Det är helt frivilligt för kvinnor att välja om de vill tjänstgöra i militären eller inte. Är det månne dags att ta nästa steg, och i så fall vilket?

Finlands utrikeshandel är otroligt beroende av att handelssjöfarten också i kristider kan löpa på Östersjön utan störningar. Sverige har en nyckelposition i säkrandet i och med sin långa kust. Det är mycket viktigt att Finland och Sverige tillsammans kan planera hur vår trafik bäst kan försvaras. Det här är effektivast att göra under Natos paraply.

|Insändare i Hbl 25.2.2022| De ivrigaste Natoförespråkarna har krävt att vi skall skicka in en ansökan omedelbart. Då man går in för ett medlemskap, borde man analysera vad man kan bidra med till det gemensamma bästa. Inte bara koncentrera sig på vad man kan få. Och hur kommer Nato att förändras?