Kristian Rehnström

Om Kalle

Född i Esbo, bor i Vanda

Jag har bott i huvudstadsregionen hela mitt liv och känner väl till området. Jag är född i Esbo 1968 och uppvuxen i Gamlas, Helsingfors. Idag bor jag i Sjöskog i Vanda med min hustru, två barn och en hund. Vår äldsta dotter har redan flyttat hemifrån.

Kalle?

Hur blir Kristian Rehnström Kalle? – I vår familj heter alla pojkar Karl. Följaktligen är jag Karl Kristian. Kalle blev jag redan innan födseln och det har hängt med sedan dess. Jag har kallats Kalle nästan överallt och alltid, det är först på senare år Kristian har kommit med.

Utbildning

Studenten skrev jag från Gymnasiet Lärkan 1987. Samma höst började jag studera på Tekniska högskolan varifrån jag blev utexaminerad diplomingenjör 1999. Militärtjänsten gjorde jag i flottan och avlade reservofficersexamen vid Sjökrigsskolan. Min nuvarande militärgrad är premiärlöjtnant. Under studietiden i Otnäs var jag mycket aktiv i Teknologföreningen bland annat som dess styrelseordförande 1991 och efteråt även kurator 1999 – 2001.

Fritid

Naturen och att umgås med andra har alltid varit viktiga för mig. Jag gick med i scouterna 1976 och blev i sinom tid kårchef. Jag var också aktiv inom Finlands Svenska Scouter, som chefredaktör för ledartidningen Stormlyktan 1990 – 1993. Det aktiva scoutandet kunde ha fortsatt längre om inte en annan hobby, nämligen sjöräddning hade tagit över all tid. Jag är ännu idag med i Helsingfors Sjöräddningsförenings larmbesättning som befälhavare. Mellan åren 2001 och 2009 satt jag i Finlands Sjöräddningssällskaps fullmäktige, de sex sista åren som viceordförande. Från början av 2021 är jag styrelsemedlem i sällskapet.

Arbetslivet

Riksdagen har varit ett bekant hus för mig. 1997 – 1999 jobbade jag som assistent för Svenska Riksdagsgruppens riksdagsman Raimo Tiilikainen. Den privata sektorn och energibranschen hade dock lockat med mig redan tidigare och jag skötte två jobb parallellt, samtidigt som jag skrev mitt diplomarbete. Idag har jag över 20 års erfarenhet av energimarknaden i Europa. Kraftvärmeproduktion, nätverksamhet och återvinningsbranschen är mig välbekanta. Jag har påverkat beslutsfattare inom sektorn i Finland, Baltikum, Östeuropa och Bryssel. Förutom expert- och ledaruppdrag inom bolaget har jag också varit styrelsemedlem i över tio energibolag både inrikes och utrikes. Se mer om min professionella karriär här

Politik

Samhälleliga frågor har alltid intresserat mig och jag har alltid varit intresserad av att påverka. Min långa yrkeskarriär med en nära kontakt till marknaden och industrin ser jag som en styrka. Jag tror fast på marknadsekonomin men mindre på snabba klipp. En lönsam verksamhet kräver ofta målmedvetet och långsiktigt arbete med beaktande av både miljön och kundrelationen. Det här tänket har jag med mig i min politiska verksamhet.

Jag ställde upp i kommunalvalet 2021 och sitter med i SFP:s fullmäktigegrupp som suppleant. Jag är vår suppleant i stadsstyrelsen och medlem i koncernsektionen Dessutom fortsätter jag som ordförande i Svenskspråkiga sektionen för fostran och lärande och medlem i nämnden och tar aktivt del i beslutsfattande av skol- och dagisfrågor.