Under höstens lopp har vi fått läsa att det föds allt färre barn i våra finländska familjer. Det är klart en oroväckande trend. Det sagt, så tycker jag att det är upp till var och en att själv bestämma när och om tiden är inne för att grunda familj. Det är en högst personlig sak, som inte staten och politiker skall blanda sig i. Men om senareläggningen beror på att samhället försvårar grundande av familj – då måste beslutsfattare agera.

Då vi fick vårt första barn var min fru och jag i slutskedet av studierna och båda jobbade redan. Det var en stor omställning i livet, då för 21 år sedan. Att reformera samhället på basen av mina egna erfarenheter är kanske inte så lyckat. Mycket har utvecklats sedan dess. Nu är det viktigt att fråga unga mänskor hur de vill ha det och vad de tycker de värsta hindren är. Sedan kan beslutsfattare rätta till dem.

Jag kan tänka mig att frågor kan röra hur man kombinerar föräldraskap med studier eller arbete. En annan stor fråga är säkert dagvården. Barnbidraget är troligen också ett viktigt element. Jag tänker inte fortsätta mina gissningar längre än så. Jag hoppas du tar kontakt med mig och berättar vilka hinder för familjeökning du ser. Jag vill bidra till en sådan politik som möjliggör att flera barn föds i Finland. Hur många det sedan blir, det är upp till den enskilda familjen.

Comments are closed.