|Insändare i Hbl 30.11.2022|

Familjen Lindfors upplevelser från de svenskspråkiga skolorna i Vanda lyftes upp i HBL i fredags (25.11.2022). Jag tycker det är bra att media tar fram olika upplevelser i samhället också om de är svåra. Kritik är ett effektivt sätt att förändra på förhållanden. Att rubricera upplevelserna som diskriminering, är dock en väldigt stark anklagelse.

En del av kritiken känner jag igen. Avsaknaden av svenskkunniga simlärare har tack vare familjen Lindfors tidigare kontakter åtgärdats, då SFP i budgetförhandlingarna fick igenom finansiering för en svenskspråkig idrottsinstruktör. Förutom simundervisning kommer instruktören att jobba med motion i olika former från småbarnspedagogiken till andra stadiet. Tjänsten tillsätts i vår.

Språkstödjande arbete huvudtema

Vanda är Finlands mest internationella stad. Nästan en fjärdedel av innevånarna talar ett annat hemspråk än finska eller svenska. I många finskspråkiga skolor finns det utmaningar att hitta ett gemensamt språk. I våra svenskspråkiga skolor är elevunderlaget mera homogent, men visst är många tvåspråkiga. Därför satsar vi väldigt mycket på elevernas språkliga utveckling, som är ett av våra fyra tyngdpunktsområden. Inkommande läsår kommer det språkstödjande arbetet att vara huvudtemat i skolorna. I samarbete med Åbo Akademi kommer vi att ta del av den nyaste forskningen om stöd för elevers språkutveckling. Den här kunskapen tas sedan med i undervisningen.

På det praktiska planet arbetar våra lärare för fullt. Speciellt i högstadiet utgår läroplanen ifrån att man lär sig många olika färdigheter på lektionerna. Man kan tillämpa praktisk matematik på en biologitimme genom att göra statistik på förekomsten av olika fågelarter. På samma sätt tycker jag en video på finska eller engelska under en hussatimme kan fungera. I högstadiet har alla elever redan fått undervisning i finska och engelska flera år, så de är inte helt främmande för språken.

Jag vill inte sopa några problem under mattan och tvivlar inte på familjen Lindfors upplevelser. Men den anklagande tonen i artikeln känns väldigt orättvis mot våra lärare, som gör ett utmärkt jobb. Artikeln är mycket kritisk mot Helsinge Gymnasium, som familjen inte har erfarenhet av. Gymnasiet jobbar stenhårt med att förbereda sina elever inför studentskrivningarna i modersmål. Helsinge Gymnasium hör till de bästa i STT:s jämförelse för mindre gymnasier. Jag önskar redaktionen varmt välkommen att ta del av vårt lärarteams fantastiska arbete. Det kunde bli en uppföljningsartikel måhända?

Comments are closed.