|SFPs fullmäktigegrupps insändare i Vantaan Sanomat 29.10.2022|

Ungdomsfullmäktige tog nyss kraftigt ställning till skolmatens kvalitet, eller snarare bristen på den. Den största användargruppens röst kan inte förbigås med en axelryckning, de ungas åsikt måste tas på allvar. Vi har också själva fått mycket respons på skolmatens kvalitet och mängd. En del föräldrar har frågat om de unga får ta med egen mat till skolan så att de inte skulle vara hungriga. Då situationen är denna kan man bara konstatera att vi totalt har misslyckats med skolmatserveringen i staden.

Vandas koncernsektion har diskuterat Vanttis ägarpolitiska styrning ett flertal gånger under året. SFP i Vanda skulle ha varit färdig att sälja bolaget och konkurrensutsätta matservicen, men det här alternativet fick inte en majoritet bakom sig. Nu måste kvaliteten på skolmaten höjas med andra medel. Staden förpliktigar Vantti att utveckla kvaliteten och kundnöjdheten, men också andra åtgärder krävs.

Vanda har i flera år klarat sig väl i kostnadsjämförelsen om skolmaten med de andra stora städerna. Kanske har vi klarat oss lite för bra till och med? Kostnadsjämförelserna är besvärliga då man inte kan vara säker på att de mäter samma saker. De portionsvisa priserna har dock så stor variation att man med stor sannolikhet kan påstå att skolmaten har sämre kvalitet i Vanda. Det här tycker vi inte är godtagbart.

I stadens kommande budgetförhandlingar föreslår SFP en måttlig ökning av anslagen för höjande av skolmatens kvalitet. Åtgärderna måste planeras i samarbete mellan serviceproducenterna och staden. Vi är inte färdiga att bara ge ut mera pengar utan att veta hur tjänsteleverantörerna tänker använda dem. Dessutom måste mätningen av kundnöjdheten utvecklas så vi får en bättre uppfattning av åtgärdernas inverkan.

Det har talats tillräckligt om skolmaten. Nu är det dags för åtgärder. Samarbete mellan Vantti, de övriga tjänsteleverantörerna och staden behövs samt en måttlig satsning i budgeten.

Comments are closed.