Kategori

Familj och utbildning

Kategori

|Mitt anförande på SFP:s partidag 26.9.2020| Jag är glad att vara med i SFP – det konstruktiva regeringspartiet. Det är beklämmande att stadsfullmäktigeledamöter som representerar andra regeringspartier konsekvent har slätat över den kritik Vanda stads tjänstemän har velat ta upp…

Inkommande vecka skall regeringen ta ställning till öppnande av skolorna för de sista dagarna i maj. Det är bra att fundera på att lätta på restriktionerna. Men man skall inte bara fundera på de sista dagarna i maj. Man måste ha en plan på vad eleverna skall göra under de kommande sommarmånaderna.

Så här inför SFP:s partidag, är det bra att reflektera över regeringsförhandlingarna och det nya regeringsprogrammet. Visst är det bra att SFP nu är med i regeringen, det är där man har möjligheter att påverka. Många goda saker har man fått in i programmet, till exempel större satsningar på utbildning.