Category

Familj och utbildning

Category

|Insändare i Hbl 30.11.2022| Hbl berättar i en artikel om en familjs upplevelser i de svenskspråkiga skolorna i Vanda. Det är bra att media tar fram olika upplevelser i samhället också om de är svåra. Kritik är ett effektivt sätt att förändra på förhållanden. Att rubricera upplevelserna som diskriminering, är dock en väldigt stark anklagelse.

|SFPs fullmäktigegrupps insändare i Vantaan Sanomat 29.10.2022| Ungdomsfullmäktige tog nyss kraftigt ställning till skolmatens kvalitet, eller snarare bristen på den. Den största användargruppens röst kan inte förbigås med en axelryckning, de ungas åsikt måste tas på allvar.

I offentligheten har det framkommit att yrkesinstitutet Prakticums ekonomi är i obalans. Skolan har haft samarbetsförhandlingar sedan slutet av januari och dessa torde i skrivande stund vara klara. Prakticums inkomster står till 80 % av statsbidrag, så som andrastadieutbildningen överlag har. Ägarkommunerna, som tillsammans äger 50 % av Prakticum bidrar inte med någon basfinansiering…

Inkommande vecka skall regeringen ta ställning till öppnande av skolorna för de sista dagarna i maj. Det är bra att fundera på att lätta på restriktionerna. Men man skall inte bara fundera på de sista dagarna i maj. Man måste ha en plan på vad eleverna skall göra under de kommande sommarmånaderna.