Category

Skatter

Category

Medan de flesta partier diskuterar hur vi skall få statsfinanserna i balans, är diskussionen om hurdan EU-politik vi skall föra betydligt sparsammare. Den interna marknaden är oerhört viktig för våra företag. Över hälften av vår export går till EU-länder vilket i värde är cirka 60 miljarder euro. EU förtjänar en stor tyngd i vårt beslutsfattande.

|Min insändare i Hbl 7.2.2023| När vi närmar oss riksdagsvalet, har diskussionen om när vi skall få vin i matbutikerna kommit igång. Många tycker att monopol är förlegat. Men vad betyder det här för konsumenterna? Får vi billigare priser och bättre utbud?

|Insändare i HBL 4.1.2023| Regeringen överlät en proposition till Riksdagen om den så kallade windfall-skatten strax före nyår. Då elprisen varit exceptionellt höga på grund av den europeiska elbristen, anser staten sig ha rätt att ta hand om elbolagens vinster. Med de övertagna medlen vill staten stöda elkunder vars kostnader kraftigt har stigit. Logiken är klar och ändamålet gott. Problemet är att förslaget är grovt orättvist och drabbar främst kommunerna.

Så här inför SFP:s partidag, är det bra att reflektera över regeringsförhandlingarna och det nya regeringsprogrammet. Visst är det bra att SFP nu är med i regeringen, det är där man har möjligheter att påverka. Många goda saker har man fått in i programmet, till exempel större satsningar på utbildning.