Sillä aikaa kun useimmat puolueet keskustelevat valtiontalouden tasapainottamisesta, keskustelu EU-politiikasta on huomattavasti kesympää. Sisäiset markkinat ovat äärimmäisen tärkeitä yrityksillemme. Yli puolet viennistämme menee EU-maihin, arvoltaan noin 60 miljardia euroa. Tärkeytensä johdosta siitä tulisi puhua nykyistä enemmän.

Vaikka kulunut talvi on ollut sekä asukkaille että teollisuudelle raskas korkean sähkön hinnan takia, onneksemme lähes 90 % sähköntuotannosta on jo hiilidioksidivapaata. Teollisuus on puhtaan sähkön johdosta hyvin kiinnostunut investoinneista Suomeen. Yhteiskunta sähköistyy ja sen tarpeen tyydyttämiseen tarvitaan enemmän fossiilivapaata sähköntuotantoa. Politiikan pitää mahdollistaa tämä muutos.