Vaikka kulunut talvi on ollut sekä asukkaille että teollisuudelle raskas korkean sähkön hinnan takia, onneksemme lähes 90 % sähköntuotannosta on jo hiilidioksidivapaata. Teollisuus on puhtaan sähkön johdosta hyvin kiinnostunut investoinneista Suomeen. Yhteiskunta sähköistyy ja sen tarpeen tyydyttämiseen tarvitaan enemmän fossiilivapaata sähköntuotantoa. Politiikan pitää mahdollistaa tämä muutos.

För snart trettio år sedan, 1995, blev det möjligt för kvinnor att utföra värnplikt i Finland, vilket definitivt var ett steg framåt för jämställdheten. Under dessa snart trettio år har mycket ändrat, men grundprincipen står kvar. Det är helt frivilligt för kvinnor att välja om de vill tjänstgöra i militären eller inte. Är det månne dags att ta nästa steg, och i så fall vilket?