| Min insändare i HBL 19.11.2018 |

Katarina Koivisto skriver  (HBL 13.11) i positiva ordalag om Vandasvenskarna. Lite bekymmersamt är det ju att stadens officiella prognos visar på en sjunkande trend vad gäller antal svenskspråkiga. Å andra sidan kan vi ta det som en positiv utmaning att vända på trenden. Det är faktiskt inte så tokigt att bo här.

I måndags beslöt fullmäktige i Vanda om stadens budget. SFP poängterade i sitt gruppanförande vikten i att gynna stadens dragningskraft och tillväxt. Tillväxten skall också kunna ske på svenska. En automatik är detta ju inte. En ökad inflyttning sker inte utan bra bostäder, goda kommunikationer och bra närservice, så som dagis och skolor. På den sista punkten ser det ljust ut i Vanda. Ett nytt skolcenter är under planering i Mårtensdal, där det är meningen att daghem, eftermiddagsverksamhet, musikinstitut och ett självbetjäningsbibliotek flyttar in under samma tak med skolan. Enligt budget sker byggstarten 2021. Under andra halvan av 2020-talet är dessutom ett nytt daghem i Håkansböle storområde planerat, så det blir något nytt i öst också.

Vad gäller kommunikationerna så är Ringbanan, som blev färdig 2015, allt populärare. Sedan starten har passagerarmängden ökat med 18 % och är nu uppe i 2,6 miljoner resenärer per månad. Av närtågen har Ringbanan den högsta kundnöjdheten och trafiken på banan kommer att utökas under de närmaste åren till exempel med tätare intervaller.

För att återgå till svenska veckans program. Ett annat plock i evenemangen var de två svenska veckan konserter som Vanda Musikinstitut arrangerade. Trots att Vandasvenskarna ”bara” är knappt 3 % av befolkningen, så uppgår de svenskspråkiga eleverna vid institutet till nästan 10 %. Kanske passande att avsluta med ”Hur härligt sången klingar på älskat modersmål!”

Comments are closed.