Kategori

Trafik och omgivning

Kategori

|Mitt anförande på SFP:s partidag 26.9.2020| Jag är glad att vara med i SFP – det konstruktiva regeringspartiet. Det är beklämmande att stadsfullmäktigeledamöter som representerar andra regeringspartier konsekvent har slätat över den kritik Vanda stads tjänstemän har velat ta upp…

Båttrafiken är mycket livlig i år. Kanske livligare än någonsin förr. Det kan bero på att finländarna semestrar hemma i år. Men den nya sjötrafiklagen har säkert också gjort det enklare att åka ut på en tur, då det blivit lättare att hyra en båt. Då trafiktätheten har ökat betydligt jämfört med förr, borde skepparna kanske förbereda sig bättre för sin uppgift.