Inkommande vecka skall regeringen ta ställning till öppnande av skolorna för de sista dagarna i maj. Det är bra att fundera på att lätta på restriktionerna. Men man skall inte bara fundera på de sista dagarna i maj. Man måste ha en plan på vad eleverna skall göra under de kommande sommarmånaderna.

Då skolan övergick till distansundervisning, skedde det mycket snabbt. Nu har undervisningen pågått i över en månad och fungerar för det mesta mycket bra. Visst, det finns elever som halkat ur och dem måste man försöka fånga upp med alla medel. Men för den stora majoriteten fungerar distansundervisningen utmärkt.

En stor risk med att återgå till närundervisning nu, är att man inte kan ordna när- och distansundervisning samtidigt. Min gissning är att långt ifrån alla föräldrar går med på att skicka sina barn till närundervisning. De som blir hemma, blir alltså utan professionellt ledd undervisning. Därmed skulle ett beslut om att öppna skolorna samtidigt betyda att avsluta undervisningen för en massa elever. Det här är inte i elevernas intresse.

En annan fråga är hur eleverna skulle komma till skolan. Åtminstone i huvudstadsregionen har kollektivtrafiken övergått till sommartidtabell. Skollinjerna kör inte. Och det är mycket svårt att få skollinjerna att köra igen för ynka två veckor, i synnerhet om antal elever är kraftigt begränsat mot det normala. Det kan alltså vara omöjligt att komma till skolan.

Jag tror det är bäst för både elever, lärare och familjerna om skolan fortsätter på distans våren ut och börjar på nytt som vanligt i höst. Däremot kan det vara skäl att se över hur man kan lätta på restriktionerna på andra sätt.

När borde vi öppna daghemmen? Beslut om det måste ske så, att personalen hinner återgå till sina normala uppgifter. En stor del av dagispersonalen i Vanda har övergått i helt andra uppgifter, till exempel inom social- och hälsovårdssektorn. Där är behovet av extra arbetskraft stort, så en minskning av den måste ske kontrollerat under en övergångstid.

Vad skall våra skolelever göra på sommaren? Ordnas det några fritidsläger? Kan regeringen uppmuntra den verksamheten att ta vid? Borde man se över regeln med 500 personers evenemang så, att den restriktionen slutar den 24 juli istället för 31:a? Då kunde eventuellt scoutläger ordnas. Före dylika beslut, måste man dock lyssna på experterna på THL.

Bästa regering! Öppna inte skolorna i vår. Men gör allt för att det ordnas trygga sommarevenemang för eleverna. Det är i deras intresse.

Comments are closed.