Valtio tukee opintoja maksamalla opintotukea opiskelijoille. Tuen suuruus on kuitenkin niin alhainen, että opiskelijan yleensä pitää turvautua opintolainaan tai työskentelyyn opintojen rinnalla. Useimmin molempiin. Hankaluutena lisäksi on valtion suuressa viisaudessaan päättämä enimmäistulo, jonka ylitettyä, opintotuen maksatus keskeytyy…

Eduskunta päätti helmikuun 27. päivänä hylätä kansalaisaloitteen maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta. Itse opetus lukioissa ja ammattioppilaitoksissahan on ilmaista, mutta opetusmateriaali ja muita kuluja tulee päälle. Olen sitä mieltä, että kaikilla nuorilla perheen taloudelliseen asemaan katsomatta on oltava tasapuolinen mahdollisuus toisen asteen koulutukseen. Kysymys on lähinnä siitä, miten se järjestetään…