Kristian Rehnström Vantaan kaupungintalon edessä

Mielipiteeni

Sekä Vantaan että koko maan päätöksenteossa tarvitaan osaamista ja kokemusta yksityiseltä sektorilta. Toisaalta ei voida käyttää enemmän varoja kuin on olemassa, mutta toisaalta on pidettävä huolta että julkiset palvelut ovat riittävät. Työelämässä ollaan usein samanlaisten kysymysten äärellä. Siellä toki viitekehys on hiukan erilainen. Asetuin ensimmäistä kertaa ehdolle kuntavaaleissa 2012 ja olen nyt mukana vaikuttamassa Vantaalla kolmatta vaalikautta. Vuonna 2019 olin ehdolla eduskuntavaaleissa, kuten myös nyt 2023. Alla voit tutustua ajatuksiini eri teemoista:

Perhe ja koulutus

Tarvitsemme sekä yksityisiä että kunnallisia päiväkoteja Vantaalla. Varhaiskasvatuksen ja koulun on sijaittava riittävän lähellä kotia. Ruotsinkielisiä päiväkoteja ja kouluja on järkevä sijoittaa samaan paikkaan, jolloin lasten vieminen ja tuominen tarvittaessa on helpompaa. Koulurakennuksia pitää voida käyttää myös iltapäivä- ja harrastetoimintaan. Yläasteen jälkeen vantaalaisnuorille pitää olla tarjolla sekä lukio- että ammattikouluvaihtoehtoja, jotka ovat korkeatasoisia ja riittävän lähellä kotia. Toisen asteen koulutuksen jälkeen on mahdollista halutessa jatkaa joko ammattikorkeakoulutukseen tai yliopistoon.

Lisää aiheesta blogissani

|RKP:n valtuustoryhmän mielipidekirjoitus Vantaan Sanomat 29.10.2022| Nuorisovaltuusto otti äsken voimakkaasti kantaa kouluruoan laatuun, tai pikemmin sen puutteeseen. Ruokapalvelun isoimman käyttäjäryhmän ääntä ei voi ohittaa olkapäiden kohautuksella, nuorten huoli on otettava vakavasti.

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti 16.12. Vantaaratikan suunnittelun rahoittamisesta. Suunnittelu kestää kolmesta neljään vuotta. Rakennuspäätös voidaan tehdä 2023 ja ratikan liikennöinti voi alkaa 2028. Päätös ei kuitenkaan ensisijaisesti koske ratikan suunnittelua vaan miten haluamme kehittää Vantaata.

Energia ja ympäristö

Energiapolitiikkaa ei voi tehdä vain suomalaisesta näkökulmasta. Sähkömarkkinamme on kokonaan integroitunut pohjoismaiseen. Energiantuotantoa ohjataan tehokkaimmin uusiutuvaan suuntaan päästökaupan avulla. Kansallisilla veroilla tulisi jatkossa olla pienempi rooli.

Ympäristöpolitiikka on enemmän kuin hiilidioksidi. Itämeri ei ole parhaimmassa kunnossaan. Työ päästöjen vähentämiseksi yhteiseen mereemme on jatkuttava.

Lisää aiheesta blogissani

Vaikka kulunut talvi on ollut sekä asukkaille että teollisuudelle raskas korkean sähkön hinnan takia, onneksemme lähes 90 % sähköntuotannosta on jo hiilidioksidivapaata. Teollisuus on puhtaan sähkön johdosta hyvin kiinnostunut investoinneista Suomeen. Yhteiskunta sähköistyy ja sen tarpeen tyydyttämiseen tarvitaan enemmän fossiilivapaata sähköntuotantoa. Politiikan pitää mahdollistaa tämä muutos.

Liikenne ja kaupunki

Kehärata, hyvät bussiyhteydet ja kaupunkipyörät ovat julkisen liikenteen kulmakiviä. Koulu- ja työmatkojen pitää olla sujuvia. Vantaa selvittää pikaraitiotietä Länsimäestä Tikkurilan kautta lentoasemalle. Sinänsä hyvä juttu, mutta todella kallis. Tulee tarkkaan selvittää mitä etuja se toisi ennen kuin investointipäätöstä tehdään.

Sekä yksityistä että kunnallista maata on voitava kaavoittaa hyvässä yhteistyössä maanomistajien kanssa. Maakauppoja tulee vain tehdä vapaaehtoiselta pohjalta ilman pakkolunastuksia. Kaavoituksen on kunnioitettava kaupungin moninaisuutta. Tarvitaan sekä kaupunkimaista tiivistä kaavoitusta että maaseutua. Maan ainoan kansainvälisen lentoaseman toimintaedellytykset on turvattava.

Lisää aiheesta blogissani

|Kirjoitukseni Vantaan Sanomissa 3.3.2021| Mielipidesivusto on täyttynyt kuntavaaliehdokkaiden Vantaan ratikkaa vastustavilla kirjoituksilla. Keskustelun sävystä näkee, että ratikka on aikamoisessa ylämäessä. Jos rakentamispäätös tehtäisiin nyt, enemmistöä rakentamisen puolesta tuskin löytyisi. Itse en kuitenkaan vielä ole heittämässä soraa kiskojen päälle. Faktatietoa on niukasti.

Verotus

Työnteon pitää kannattaa. Tulovero on nyt niin korkea, ettei se kannusta työn tekemiseen. Kannatan maltillisempaa tuloveroa. Haluan myös muuttaa perintöveroa niin että veroa maksettaisiin vasta kun peritty omaisuus on myyty.

Vantaan talouden on oltava tasapainossa, muuten ei ole mahdollista tarjota hyvää palvelua kaupungin asukkaille. Kunnallisvero ei voi olla korkeampi kuin muualla pääkaupunkiseudulla.

Lisää aiheesta blogissani

Sillä aikaa kun useimmat puolueet keskustelevat valtiontalouden tasapainottamisesta, keskustelu EU-politiikasta on huomattavasti kesympää. Sisäiset markkinat ovat äärimmäisen tärkeitä yrityksillemme. Yli puolet viennistämme menee EU-maihin, arvoltaan noin 60 miljardia euroa. Tärkeytensä johdosta siitä tulisi puhua nykyistä enemmän.

Eduskuntavaalien lähestyessä keskustelu viinin saamiseksi ruokakauppoihin on aktivoitunut. Monien mielestä monopoli ei ole tätä päivää ja holhoamisen sijaan viinimyynnille pitäisi sallia vapaa kilpailu kuten Keskieuroopassa. Mutta saisimmeko parempia hintoja ja laajempaa tarjontaa vai suuntaako kehitys toisaalle?

|Mielipidekirjoitukseni Vantaan Sanomissa 28.10.2020| Vantaan Sanomissa oli monta mielipidekirjoitusta veroista 7.10.2020. Kommentoin erityisesti vihreiden valtuutetun viestiä, hänen väittäessään todellisen kuntaveron olevan vain 14,23 % ja alhaisempi kuin esimerkiksi Espoossa.

Puolustus ja turvallisuus

Riippumatta laajentuvasta kansainvälisestä puolustusyhteistyöstä, puolustuspolitiikkamme perusta on vahva oma puolustus, joka tukeutuu yleiseen asevelvollisuuteen. Yhteistyö Ruotsin kanssa on erittäin tärkeää. Siksi menemme Natoon yhdessä. Nato mahdollistaa koko lähialueemme puolustuksen suunnittelua.

Yhteiskunta on yhä haavoittuvampi, kun eri arkipäivää helpottavat järjestelmät yleistyy. Kyberturvallisuus on huomioitava enenevässä määrin. Huoltovarmuus tuli ajankohtaiseksi koronapandemian alettua. Se on osa yhteiskunnan kokonaispuolustusta.

Lisää aiheesta blogissani

För snart trettio år sedan, 1995, blev det möjligt för kvinnor att utföra värnplikt i Finland, vilket definitivt var ett steg framåt för jämställdheten. Under dessa snart trettio år har mycket ändrat, men grundprincipen står kvar. Det är helt frivilligt för kvinnor att välja om de vill tjänstgöra i militären eller inte. Är det månne dags att ta nästa steg, och i så fall vilket?

Terveys

SOTE-uudistus astui voimaan vuoden 2023 alusta. Kaikilla on oikeus hoitoon omalla äidinkielellään kohtuullisen etäisyyden päästä kotoa. Tarvitaan sekä julkisia että yksityisiä hoitomahdollisuuksia joiden välillä voi valita.

Lisää aiheesta blogissani

|Pääkirjoitukseni Meripelastusseuran jäsenlehdessä Trossi 1/2021| Lähes vuosisadan ajan meripelastustoimintaa on tuettu raha-automaattivaroilla. Julkisuudessa on talven aikana keskusteltu peliongelman kanssa kamppailevista ihmisistä. Tämä on aiheellista ja tärkeää ja asiaan tuleekin kiinnittää huomiota. Keskityn kuitenkin kolikon toiseen puoleen eli vapaaehtoisen meripelastuksen rahoitukseen ja sen mahdolliseen muutokseen.

Näin RKP:n puoluekokouksen alla on hyvä peilata hallitusneuvotteluja ja uutta hallitusohjelmaa. Tietenkin on hyvä asia, että RKP on takaisin hallituksessa. Siellä pystyy vaikuttamaan asioihin. Monia hyviä asioita onkin saatu leivottua ohjelmaan, kuten enemmän panostusta opetukseen…