Mielipiteeni

Sekä Vantaan että koko maan päätöksenteossa tarvitaan osaamista ja kokemusta yksityiseltä sektorilta. Toisaalta ei voida käyttää enemmän varoja kuin on olemassa, mutta toisaalta on pidettävä huolta että julkiset palvelut ovat riittävät. Työelämässä ollaan usein samanlaisten kysymysten äärellä. Siellä toki viitekehys on hiukan erilainen. Asetuin ensimmäistä kertaa ehdolle kuntavaaleissa 2012 ja olen nyt ollut mukana vaikuttamassa Vantaalla kaksi vaalikautta. Vuonna 2019 olin ehdolla eduskuntavaaleissa. Alla voit tutustua ajatuksiini eri teemoista:

Perhe ja koulutus

Tarvitsemme sekä yksityisiä että kunnallisia päiväkoteja Vantaalla. Varhaiskasvatuksen ja koulun on sijaittava riittävän lähellä kotia. Ruotsinkielisiä päiväkoteja ja kouluja on järkevä sijoittaa samaan paikkaan, jolloin lasten vieminen ja tuominen tarvittaessa on helpompaa. Koulurakennuksia pitää voida käyttää myös iltapäivä- ja harrastetoimintaan. Yläasteen jälkeen vantaalaisnuorille pitää olla tarjolla sekä lukio- että ammattikouluvaihtoehtoja, jotka ovat korkeatasoisia ja riittävän lähellä kotia. Toisen asteen koulutuksen jälkeen on mahdollista halutessa jatkaa joko ammattikorkeakoulutukseen tai yliopistoon.

Lisää aiheesta blogissani

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti 16.12. Vantaaratikan suunnittelun rahoittamisesta. Suunnittelu kestää kolmesta neljään vuotta. Rakennuspäätös voidaan tehdä 2023 ja ratikan liikennöinti voi alkaa 2028. Päätös ei kuitenkaan ensisijaisesti koske ratikan suunnittelua vaan miten haluamme kehittää Vantaata.

Näin RKP:n puoluekokouksen alla on hyvä peilata hallitusneuvotteluja ja uutta hallitusohjelmaa. Tietenkin on hyvä asia, että RKP on takaisin hallituksessa. Siellä pystyy vaikuttamaan asioihin. Monia hyviä asioita onkin saatu leivottua ohjelmaan, kuten enemmän panostusta opetukseen…

Energia ja ympäristö

Energiapolitiikkaa ei voi tehdä vain suomalaisesta näkökulmasta. Sähkömarkkinamme on kokonaan integroitunut pohjoismaiseen. Energiantuotantoa ohjataan tehokkaimmin uusiutuvaan suuntaan päästökaupan avulla. Kansallisilla veroilla tulisi jatkossa olla pienempi rooli.

Ympäristöpolitiikka on enemmän kuin hiilidioksidi. Itämeri ei ole parhaimmassa kunnossaan. Työ päästöjen vähentämiseksi yhteiseen mereemme on jatkuttava.

Lisää aiheesta blogissani

Liikenne ja kaupunki

Kehärata, hyvät bussiyhteydet ja kaupunkipyörät ovat julkisen liikenteen kulmakiviä. Koulu- ja työmatkojen pitää olla sujuvia. Vantaa selvittää pikaraitiotietä Länsimäestä Tikkurilan kautta lentoasemalle. Sinänsä hyvä juttu, mutta todella kallis. Tulee tarkkaan selvittää mitä etuja se toisi ennen kuin investointipäätöstä tehdään.

Sekä yksityistä että kunnallista maata on voitava kaavoittaa hyvässä yhteistyössä maanomistajien kanssa. Maakauppoja tulee vain tehdä vapaaehtoiselta pohjalta ilman pakkolunastuksia. Kaavoituksen on kunnioitettava kaupungin moninaisuutta. Tarvitaan sekä kaupunkimaista tiivistä kaavoitusta että maaseutua. Maan ainoan kansainvälisen lentoaseman toimintaedellytykset on turvattava.

Lisää aiheesta blogissani

|Kirjoitukseni Vantaan Sanomissa 3.3.2021| Mielipidesivusto on täyttynyt kuntavaaliehdokkaiden Vantaan ratikkaa vastustavilla kirjoituksilla. Keskustelun sävystä näkee, että ratikka on aikamoisessa ylämäessä. Jos rakentamispäätös tehtäisiin nyt, enemmistöä rakentamisen puolesta tuskin löytyisi. Itse en kuitenkaan vielä ole heittämässä soraa kiskojen päälle. Faktatietoa on niukasti.

Verotus

Työnteon pitää kannattaa. Tulovero on nyt niin korkea, ettei se kannusta työn tekemiseen. Kannatan maltillisempaa tuloveroa. Haluan myös muuttaa perintöveroa niin että veroa maksettaisiin vasta kun peritty omaisuus on myyty.

Vantaan talouden on oltava tasapainossa, muuten ei ole mahdollista tarjota hyvää palvelua kaupungin asukkaille. Kunnallisvero ei voi olla korkeampi kuin muualla pääkaupunkiseudulla.

Lisää aiheesta blogissani

|Mielipidekirjoitukseni Vantaan Sanomissa 28.10.2020| Vantaan Sanomissa oli monta mielipidekirjoitusta veroista 7.10.2020. Kommentoin erityisesti vihreiden valtuutetun viestiä, hänen väittäessään todellisen kuntaveron olevan vain 14,23 % ja alhaisempi kuin esimerkiksi Espoossa.

Näin RKP:n puoluekokouksen alla on hyvä peilata hallitusneuvotteluja ja uutta hallitusohjelmaa. Tietenkin on hyvä asia, että RKP on takaisin hallituksessa. Siellä pystyy vaikuttamaan asioihin. Monia hyviä asioita onkin saatu leivottua ohjelmaan, kuten enemmän panostusta opetukseen…

Vaalikampanjan aikana moni ehdokas on luvannut lisää rahoitusta moneen hyvään tarkoitukseen. Näin haluan minäkin tehdä. Pitäisi panostaa enemmän kouluun, yliopistoihin ja tutkimukseen. Perheet tarvitsevat lisää tukea. Eläkkeitä ja opintotukea pitäisi korottaa ja terveydenhoitoa parantaa. Luettelo oikeasti tärkeistä asioista on ääretön…

Puolustus ja turvallisuus

Riippumatta mahdollisesta laajentuneesta kansainvälisestä puolustusyhteistyöstä, puolustuspolitiikkamme perusta on vahva oma puolustus, joka tukeutuu yleiseen asevelvollisuuteen. Olen skeptinen NATO:on, mutta avoimempi yhteistyölle Ruotsin kanssa.

Turvallisuutta rakennetaan kaupungissa esimerkiksi koulun ja poliisin sekä pelastuslaitoksen välisellä yhteistyöllä. Vapaaehtoinen meripelastus ja palokuntatoiminta helpottavat viranomaisten työtä.

Lisää aiheesta blogissani

Terveys

Suuri SOTE-uudistus joko toteutuu tai sitten ei. Riippumatta tuloksesta uskon, että kaikilla on oikeus hoitoon omalla äidinkielellään kohtuullisen etäisyyden päästä kotoa. Tarvitaan sekä julkisia että yksityisiä hoitomahdollisuuksia joiden välillä voi valita.

Lisää aiheesta blogissani

|Pääkirjoitukseni Meripelastusseuran jäsenlehdessä Trossi 1/2021| Lähes vuosisadan ajan meripelastustoimintaa on tuettu raha-automaattivaroilla. Julkisuudessa on talven aikana keskusteltu peliongelman kanssa kamppailevista ihmisistä. Tämä on aiheellista ja tärkeää ja asiaan tuleekin kiinnittää huomiota. Keskityn kuitenkin kolikon toiseen puoleen eli vapaaehtoisen meripelastuksen rahoitukseen ja sen mahdolliseen muutokseen.

Näin RKP:n puoluekokouksen alla on hyvä peilata hallitusneuvotteluja ja uutta hallitusohjelmaa. Tietenkin on hyvä asia, että RKP on takaisin hallituksessa. Siellä pystyy vaikuttamaan asioihin. Monia hyviä asioita onkin saatu leivottua ohjelmaan, kuten enemmän panostusta opetukseen…