Sillä aikaa kun useimmat puolueet keskustelevat valtiontalouden tasapainottamisesta, keskustelu EU-politiikasta on huomattavasti kesympää. Koskien omaa talouttamme olen aina kannattanut maltillisempaa verotusta, joka kannustaa työhön sekä tarkempaa menokuria. Mutta nyt EU-politiikkaan.

Sisäiset markkinat ovat äärimmäisen tärkeitä yrityksillemme. Yli puolet viennistämme menee EU-maihin, arvoltaan noin 60 miljardia euroa. Jos lisätään Iso-Britannia ja muut eurooppalaiset maat, osuus kasvaa kahteen kolmasosaan viennistä. Perussuomalainen idea EU-eroon on käsittämätön. EU-jäsenyys tarkoittaa ihmisten ja pääoman vapaata liikkumista, joten investoiminen Suomessa on melko sujuvaa muista EU-maista. Meidän ei myöskään pidä unohtaa matkailualaa, jossa EU-matkailijoiden osuus on huomattava.

Suomen tulee olla aktiivinen ja rakentava EU:ssa. Ei auta sokeasti vastustaa kaikkia ehdotuksia. Meidän tulee parantaa varhaisen vaiheen vaikuttamista.  Yritykset ja teollisuusjärjestöt ovat tässä melko hyviä, mutta valtion tukea tarvitaan. Myös Komission sisäistä vaikuttamista on kehitettävä esimerkiksi lisäämällä suomalaisia eri positioissa.

EU-vaalit ovat vuoden päästä, mikä antaa hallitukselle hieman valmistautumisaikaa Brysselin tulevaan viisivuotiskauteen. Ny pöydällä oleva tärkeä asia on energiamarkkinasäännöt. Tässä Suomen pitää puolustaa markkinaehtoista mallia, joka hyödyttää meidän olosuhteita ja edesauttaa meidän investointeja. Jäsenvaltiokohtaisessa tukiin perustuvassa ratkaisussa emme pärjää isoja jäsenmaita vastaan.

EU:lla tulee myös olla yhteinen linja Yhdysvaltojen talouspolitiikkaa vastaan. Siellä uusi ”IRA” -tukipaketti (Inflation Reduction Act) hyödyttää paikallista teollisuutta vihreässä siirtymässä verohelpotuksin ja tuin. Komissio käy neuvotteluja eurooppalaisten yritysten mahdollisuuksista päästä tukien piiriin. On sanomattakin selvä, ettei Suomi ilman EU:ta pärjäisi tällaisessa keskustelussa.

EU-politiikka on iso kysymys tulevalle hallituksellemme. Se ei kosketa yksinomaan pää- ja eurooppaministereitä, vaan on kaikkien hallituspuolueiden asia.

Comments are closed.