Vaikka kulunut talvi on ollut sekä asukkaille että teollisuudelle raskas korkean sähkön hinnan takia, onneksemme lähes 90 % sähköntuotannosta on jo hiilidioksidivapaata. Viimeisen vuosikymmenen aikana sähköntuotannon päästöt on vähentynyt yli 70 %:lla. Jos muutosta ei olisi tehty, sähkö olisi ollut vielä kalliimpaa ja energiariippuvuutemme Venäjästä vielä suurempaa.

Teollisuus on puhtaan sähkön johdosta hyvin kiinnostunut investoinneista Suomeen. Yrityksille ei ole tärkeää vähentää päästöjään sen takia, että hallitus määrää. Ne haluava pienentää hiilijalanjälkiään koska heidän asiakkaansa vaativat.

Kuluva talvi on osoittanut, että sähköntuotantomme ei riitä. Olemme olleet riippuvaisia pääasiassa Ruotsista Venäjän tuonnin loputtua. Vaikka Olkiluoto 3 on tulossa käyttöön ja seuraavina kolmena vuotena vuosittain valmistuu 1000 MW uutta tuulivoimakapasiteettia, määrä ei ole riittävä. Sekä teollisuus että muu yhteiskunta sähköistyy ja sen tarpeen tyydyttämiseen tarvitaan enemmän fossiilivapaata sähköntuotantoa.

Energiapolitiikan pitää olla ennakoitavaa

On erittäin tärkeää, että saamme lisää yrityksiä aloittamaan toimintansa Suomessa. Se luo työpaikkoja ja vientituloja, joilla kustannetaan hyvinvointipalvelumme. Sen takia energiateollisuuden investointiolosuhteiden pitää olla ennakoitavia. Poukkoileva energiapolitiikka lisää epävarmuutta ja vähentää energiainvestointien määrää. Tämä voi heijastua muiden yritysten toimintaedellytyksiin ja sitä kautta työllisyyteen.

Tulevana vaalikautena ydinenergialakia tulee muuttaa pienydinvoimaystävällisempään suuntaan. Viranomaisille tulee antaa lisää resursseja, jotta saadaan tuulivoiman luvitusruuhkaa purettua. Muun muassa näillä toimilla voidaan mahdollistaa sähköntuotannon lisäämistä. Tämä olisi hyvä uutinen myös meille asukkaille. Mitä enemmän sähköä tuotetaan, sen kilpailukykyisempää sen hinta on, jolloin meillä on varaa pitää valot päällä kotona.

Comments are closed.