Category

Energi och miljö

Category

Inget har diskuterats så livligt under vintern som elpriset och det har varit tungt för både konsumenter och företag. Under nästa riksdagsperiod är det viktigt att fatta sådana beslut, att vi kan undvika den kris vi haft i vinter. Genom rätta beslut kan energin vara nyckeln till Finlands välfärd.

|Insändare i HBL 4.1.2023| Regeringen överlät en proposition till Riksdagen om den så kallade windfall-skatten strax före nyår. Då elprisen varit exceptionellt höga på grund av den europeiska elbristen, anser staten sig ha rätt att ta hand om elbolagens vinster. Med de övertagna medlen vill staten stöda elkunder vars kostnader kraftigt har stigit. Logiken är klar och ändamålet gott. Problemet är att förslaget är grovt orättvist och drabbar främst kommunerna.

|Min debattartikel i Hbl 8.2.2020| I slutet av januari startades ett medborgarinitiativ mot privatisering av vattentjänster. Initiativet samlade på rekordtid långt över de 50.000 underskrifter som behövs för behandling i riksdagen. Efter att ha skrapat lite på ytan av hur branschen sköts idag, instämmer jag inte till fullo.

På YLE pågår en kampanj om plastsopor och hur vi i Finland återvinner plast. Då jag själv tittar i sopkorgen hemma, består det mesta av soporna av olika sorters plaster. Nej – vi har inte ännu börjat sortera plast hemma, främst på grund den långa vägen till sorteringsstationen…

|Min insändare i Hbl 15.3.2019| Jag vill kommentera Sakari Aaltonens svar (Hbl 9.3) på min insändare om energiskatteintäkterna. Jag har inte för avsikt att varna för följderna av att skatteintäkterna sjunker då bruket av fossila bränslen minskar. Det är bra att vi använder mindre fossilt. Vi måste bara förbereda oss på en förändring…