|Längre version av insändare i Hbl 8.3.2023|

Inget har diskuterats så livligt under vintern som elpriset och det har varit tungt för både konsumenter och företag. ”Hurdant elavtal har du?”, skulle få ha frågat för ett år sedan. Till all lycka är nästan 90 % av vår elproduktion redan koldioxidfri. Elproduktionens utsläpp har under det senaste decenniet minskat med över 70 %. Om den här förändringen inte skulle ha skett, hade elpriset varit ännu högre. Under nästa riksdagsperiod är det viktigt att fatta sådana beslut, att vi kan undvika den kris vi haft i vinter.

Företag är intresserade att investera i Finland eftersom här finns möjligheter att bygga ut produktionen av fossilfri elektricitet. Företag minskar inte på sina utsläpp bara för att regeringarna säger så. De gör det eftersom deras kunder kräver. Den pågående vintern har dock visat att den nuvarande elproduktionen inte räcker till. Vi är väldigt beroende av Sverige då importen från Ryssland har upphört. Trots att Olkiluoto 3 kommer i bruk och kring 1000 MW per år ny vindkraft färdigställs under de kommande tre åren, räcker inte ens det.

Förutsägbar energipolitik viktig

Det är viktigt att de företagen som vill etablera sig i Finland kan göra det. Det föder arbetstillfällen och exportintäkter med vilka vi bekostar våra välfärdstjänster. Därför är en stabil och långsiktig energipolitik viktig. Energibolagen måste våga investera. En oberäknelig energipolitik ökar på osäkerheten och minskar på energi-investeringarna. Det här kan ta sig uttryck i hela näringslivets verksamhetsförutsättningar och sysselsättningen.

Under den kommande valperioden skall kärnenergilagen förnyas så att små modulära reaktorer kan byggas. Myndigheterna behöver mera resurser, så att tillståndsköerna för vindkraft blir kortare. En kraftig utbyggnad av fossilfri energi lockar annan industri och flera arbetsplatser till Finland. Det är också en bra signal för oss konsumenter, eftersom ett större utbud leder till ett mer konkurrenskraftigt elpris. Det blir nyckeln till fortsatt välfärd i vårt land.

Comments are closed.