|Min insändare i Hbl 15.3.2019|

Jag vill kommentera Sakari Aaltonens svar (Hbl 9.3) på min insändare om energiskatteintäkterna. Jag har inte för avsikt att varna för följderna av att skatteintäkterna sjunker då bruket av fossila bränslen minskar. Det är bra att vi använder mindre fossilt. Vi måste bara förbereda oss på en förändring.

Om man kör 20.000 km/år med en bensinbil, betalar man 700 €/år i bränsleskatt (förbrukning 5 l/100 km). En elbil bidrar bara med 90 €/år (20 kWh/100 km). Det blir svårt att övertyga konsumenterna att köpa en elbil, om skatterna skall stiga märkbart. Därför tycker jag att den lösningen är ohållbar.

Om alla bilar – inte bara 250.000 – skulle drivas med el, stiger elförbrukningen i Finland med cirka 14 %. För att kompensera hela ”fossilskatten” med en elskatt, krävs en förhöjning på bortåt 400 %. Jag är säker på att en dylik förhöjning inte går att genomföra utan att vi under nästa valperiod måste förbereda andra lösningar för att kompensera skattebortfallet.

Comments are closed.