| Min insändare i HBL 30.12.2018 |

Jag gillar spårvägar – såväl närtåg, metro som spårvagn. De är moderna, tämligen exakta och drivs med miljövänlig el. Visst kan en snöstorm ställa till det där med tidtabellen, men då är nog inte bussen i tid heller. Många andra gillar spårvägar också. Spår-Jokern skall byggas mellan Östra centrum och Westend och HBL rapporterar (HBL 23.12) om utredningen av Vandaspåran mellan Mellungsbacka och flygfältet. Kruxet är kostnaderna. Spårvagnstrafiken är mycket dyr och sträckan på 20 km måste också sättas i perspektiv på hela Helsingfors spårans 38 km med 11 linjer och över 60 miljoner årliga resenärer.

Enligt preliminär information behövs Vandaspåran eftersom kapaciteten för buss inte kommer att räcka till. I en spårvagn ryms ungefär 150 personer och i en vanlig buss drygt 70, det vill säga ungefär hälften. Då Vandaspåran är tänkt att gå med 10 minuters intervall, borde bussen gå med 5 minuters intervall för att nå samma kapacitet. Då är risken att en del bussar blir överlastade och försenade med sjunkande kvalitet som följd. Det problemet kan man dock undvika genom att köra med så kallade superbussar, som kan ta nästan lika många passagerare som spåran. Så ingen övervägande fördel för spåran vad gäller kapaciteten.

En spårvagn kostar cirka 3 M€ att köpa. En dieselbuss kostar en tiondel av detta. Diesel är så klart inte miljövänligt, men elbussen finns ju. Den kostar ungefär dubbelt mer än en dieselbuss i dagens läge, men priset sjunker då produktionsvolymerna ökar. För att uppnå samma kapacitet som en spåra så krävs två elbussar till en investeringskostnad som är 60 % lägre. En eldriven superbuss är troligen lite billigare än två vanliga elbussar. Inte heller här har Vandaspåran en fördel.

Vandaspårans investeringskostnad är högst osäker ännu i detta skede. Man räknar försiktigt med 320 M€ inklusive tunneln under Dickursby station. Städers budgetering är inte den noggrannaste då det gäller stora investeringar, i alla fall inte Metron eller Spår-Jokern, vars uppdaterade budget vi torde se i januari. Jag är skeptisk till att denna budget skulle hålla, det skulle vara första gången i så fall.

Vandas investeringsbudget för en valperiod är 500 M€. Spåran kostar närapå hela den summan. Det här är svårt att få ihop, om man inte lyckas sy ihop ett fiffigt finansieringspaket. Enligt HBL kunde en del finansieras via HRTs infrakostnader. Det är sant, men då måste man komma ihåg att dessa pengar till stor del debiteras av staden, så det föder inte just mera pengar. Trots allt välkomnar jag Vandaspåran, bara någon vill betala den. I väntan på det så hoppas jag att utredningen också ser efter andra alternativ.

Comments are closed.