|Min insändare i Hbl 5.10.2019|

En aktiv diskussion om placering av en ny depå för närtågen pågår i Esbo och Kyrkslätt. Trafikledsverket har gjort en utredning om placeringen av en depå på tre ställen i kommunerna, nämligen i Mankby, Bobäck och Getberget.

Helsingforsregionens trafik HRT har konstaterat att den nuvarande närtågskapaciteten kommer att ta slut mot slutet av 2020-talet. Befolkningen ökar och kollektivtrafiken styrs i allt högre grad till rälsen. Det finns en stark vilja att bygga ut Esbo stadsbana till Köklax med tilläggsspår. Det här möjliggör trafik med tätare intervall än nu. Behovet finns, eftersom en del tågturer redan nu börjar vara fulla. En anskaffning av 30 nya tågenheter kommer att förberedas.

Idag stöder sig tågtrafiken på VR:s depå i Ilmala i Helsingfors. Ilmalas kapacitet är fullt utnyttjad, det ryms inte in flera tåg där. Då tågen skall ut från depån, måste de åka in till järnvägsstationen för att sedan åka ut mot sin destination. Rälskapaciteten vid Fågelsången är nästan full redan nu. Om depån finns nära den andra ändstationen, belastas inte infarten till Helsingfors av att tågen tas ut i trafik. En utökad tågtrafik måste alltså stöda sig på en annan depå än den nuvarande.

Det är säkert få mänskor som vill ha en stor tågdepå som granne. De olika placeringsalternativen har alla för- och nackdelar som måste vägas mot varandra. Trafikledsverket har redogjort för en del av dessa i sin utredning. Det betyder ju inte att verkets prioritering är den slutliga. Man har inte tagit ställning till var en detaljplan kan gå att få genom. Den kommun, var depån placeras har det tyngsta ordet. Utan en detaljplan kan man inte placera depån någonstans. Här har de lokala beslutsfattarna ett stort ansvar.

HRT, som planerar trafiken har ingen beslutanderätt i depåplaceringen. Vi har konstaterat att det behövs en depå för att kunna öka på tågtrafiken. Placeringen av depån skall stöda trafiken. Men det viktigaste är att depån blir av. För det behövs det kompromissvilja, framåt tänkande och ogärna utdragna besvärsprocesser. Som det nu är, börjar tiden bli knapp till andra halvan av 2020-talet. Och under tiden blir det allt trängre i de nuvarande tågvagnarna.

Comments are closed.