Vantaan kaupunginvaltuusto päätti 16.12. Vantaaratikan suunnittelun rahoittamisesta. Suunnittelu kestää kolmesta neljään vuotta. Rakennuspäätös voidaan tehdä 2023 ja ratikan liikennöinti voi alkaa 2028. Se yhdistää Mellunmäen Tikkurilaan, Jumboon ja lentoasemaan eikä lähtökohtaisesti ole huono idea. Päätös ei kuitenkaan ensisijaisesti koske ratikan suunnittelua vaan miten haluamme kehittää Vantaata.

Ensi sijassa päätös koskee massiivista kaupunginsuunnittelua ratikan lähistöllä olevalla alueella. Länsimäki, Hakunila ja Tikkurila on suunniteltava tiheänä kaupunkialueena jotta saadaan investoinnille takaisinmaksua. Lentoaseman ja Aviapoliksen alueet tulevat rakentumaan joka tapauksessa mutta kehitys on varmaan nopeampaa jos ratikka tulee. On ensiarvoisen tärkeää sitoa päätökset kaupunginsuunnittelusta ja ratikasta yhdeksi paketiksi. Uusien alueiden tulee olla houkuttelevia uusille veronmaksajille. Näin meillä on varaa investointiin.

Investoinnin suuruus on 393 M€, joka vastaa 80 % koko tämän valtuustokauden investointibudjetista. Valtiontuen ja EU-rahoituksen jälkeenkin jää paljon maksettavaa. Emme voi juuri vähentää muita investointeja kouluihin, päiväkoteihin tai terveyskeskuksiin koska kaupunki kasvaa. On erittäin tärkeää että investointilaskelmat ovat oikein. Emme taas halua nähdä julkista liikennehanketta, jonka budjetti ampaisee taivaisiin. Kustannukset on tarkistettava ennen investointipäätöstä.

Jos voimme kehittää kaupunkia parempaan suuntaan ja meillä on varmat laskelmat kustannuksista, en näe suuria esteitä Vantaaratikalle. Se voi tuoda hyvää mukanaan: Itä-Vantaalla on tarve suuremmalle ruotsinkieliselle päiväkodille, joka alustavien arvioiden mukaan on valmiina 2029. Aikataulu yhdistyy mukavasti Vantaaratikan avajaisiin. Päiväkoti tuleekin sijoittaa Ratikan varrelle. Hyvät liikenneyhteydet helpottavat vanhempien työmatkoja merkittävästi. Tämä on yksi hyvistä esimerkeistä Vantaaratikan ja kaupunginsuunnittelun kehittämisestä.

Comments are closed.