|RKP:n valtuustoryhmän mielipidekirjoitus Vantaan Sanomat 29.10.2022|

Nuorisovaltuusto otti äsken voimakkaasti kantaa kouluruoan laatuun, tai pikemmin sen puutteeseen. Ruokapalvelun isoimman käyttäjäryhmän ääntä ei voi ohittaa olkapäiden kohautuksella, nuorten huoli on otettava vakavasti. Olemme myös itse saaneet runsaasti palautetta sekä ruoan laadusta että määrästä. Jotkut vanhemmat ovat kysyneet, voivatko nuoret ottaa omaa ruokaa mukaansa kouluun, jotta heillä ei olisi nälkä. Kun tilanne on tämä, voidaan vain todeta, että on epäonnistuttu pahasti ruokapalvelun tuottamisessa.

Vantaan konsernijaostossa on vuoden aikana keskusteltu Vantin omistajapoliittisista linjauksista monta kertaa. Vantaan RKP olisi ollut valmis yhtiön myyntiin ja ruokapalvelujen kilpailuttamiseen, mutta tämä vaihtoehto ei saanut enemmistöä taakseen. Nyt kouluruoan laadun parantaminen on saatava aikaan toisella tavalla. Kaupunki velvoittaa Vanttia kehittämään laatua ja asiakastyytyväisyyttä, mutta myös muita toimia tarvitaan.

Vantaa on monta vuotta pärjännyt hyvin kouluruoan kustannusvertailussa. Kysymys onkin, olemmeko pärjänneet liian hyvin? Kustannusvertailut ovat hankalia sen vuoksi, että niiden yhteismitallisuudesta ei ole varmuutta. Annoskohtaiset erot ovat kuitenkin niin suuria, että on todennäköistä, että vantaalainen kouluruoka on heikompilaatuista kuin vertailukaupungeissa. Tämä ei mielestämme ole hyväksyttävää.

Kaupungin tulevissa budjettineuvotteluissa RKP esittää maltillista määrärahan lisäämistä kouluruokailun laadun parantamiseen. Laadun parantaminen on suunniteltava yhteistyössä kaupungin ja tuottajien välillä. Emme ole valmiita vain myöntämään lisää rahaa, tietämättä miten tuottajat aikovat sitä käyttää. Samalla asiakastyytyväisyyden mittausta on kehitettävä, jotta saadaan parempaa tietoa valittujen toimien vaikuttavuudesta.

Puheiden aika kouluruoan järjestämisestä on nyt lopussa. Nyt on toimien aika. Tähän tarvitaan sekä Vantin ja muiden palvelutuottajien toimia että kaupungin maltillista lisäpanostusta talousarviossa.

Comments are closed.