Stadsfullmäktige i Vanda beslöt 16.12 om finansiering av Vandaspårans detaljplanering. Planeringen tar tre till fyra år. Byggbeslut kan tas 2023 och spåran kan börja trafikera 2028. Den sammanbinder Mellungsbacka med Dickursby, Jumbo och flygfältet och är i sig inte en dålig idé. Beslutet handlar dock inte om spårvagnen utan om hur vi vill utveckla Vanda.

I första hand gäller beslutet en massiv stadsplanering av området där Vandaspåran skall dras. Västerkulla, Håkansböle och Dickursby måste planeras som tät stadsbebyggelse för att få återbetalning på investeringen. Området vid flygfältet och Aviapolis kommer oberoende att byggas ut men utvecklingen är säkert snabbare om spårvagnen kommer. Det är mycket viktigt att binda ihop besluten om stadsplanering och spårvagnsinvestering till ett paket. De nya områdena måste vara attraktiva och locka nya skattebetalare till staden. På så sätt får vi råd med investeringen.

Investeringen går på 393 M€, vilket motsvarar 80 % av den totala investeringsbudgeten vi har under hela pågående fullmäktigeperiod. Också efter statsstöd och EU-bidrag blir det mycket kvar att betala. Vi kan inte dra ner på våra andra investeringar så som skolor, dagisar och hälsostationer eftersom staden växer. Det är synnerligen viktigt att investeringskalkylerna är rätt. Vi vill inte igen se en budget för ett offentligt trafikprojekt skena iväg. Kostnaderna måste dubbelkollas före investeringsbeslutet.

Om vi kan utveckla staden till det bättre och har säkra kalkyler på vad det kostar, ser jag få hinder för Vandaspåran. Det kan föra med sig goda saker: Vi har behov av ett större svenskspråkigt daghem i östra Vanda, planerat att stå färdigt 2029. Tidtabellen sammanfaller ypperligt med öppningen av Vandaspåran. Jag ser det som en stor möjlighet att bygga det nya daghemmet invid spårarutten, vilket underlättar föräldrarnas arbetsresor märkbart. Det här är ett mål vi skall jobba för.

Comments are closed.