|Mielipidekirjoitus Vantaan Sanomissa 3.2.2021|

Peruskoulun jälkeen nuoret hakeutuvat pääosin lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Iso osa vantaalaisista nuorista ryhtyvät toisen asteen opiskeluun Vantaan ulkopuolella, kuten Helsingissä ja Espoossa. Vastaavasti muista kaupungeista tulee opiskelijoita Vantaalle. Toiselle asteelle ulotettu oppivelvollisuus tuskin oleellisesti muuttaa kaupunkirajojen ylittävää opiskeluliikettä. Edelleen esimerkiksi urheiluun panostava nuori saattaa hakeutua Helsingin Mäkelänrinteen lukioon ja lentokoneasentajaksi haluava puolestaan Varialle.

Äänestysaktiivisuus nuorisovaltuustovaaleissa on usein heikompi toisella asteella kuin peruskouluissa, kuten nuorisovaltuuston puheenjohtaja totesi Vantaan Sanomissa (VS 7.1.).  Vaikka Vantaan omissa lukioissa ja ammattikouluissa voi äänestää, arviolta puolet toisen asteen nuorista joutuvat hakeutumaan Vantaa-infoihin jos haluavat käyttää äänioikeuttaan. Arjen kiireessä tämä usein unohtuu.

Jos äänestys järjestettäisiin kaikissa pääkaupunkiseudun lukioissa ja ammattikouluissa, olen varma siitä, että äänestysaktiivisuus nousisi. Tämä edistäisi lähidemokratiaa. Olen useasti opetuslautakunnan kokouksissa varta vasten kysynyt nuorisovaltuuston edustajalta, miten nuoret ajattelevat eri kysymyksissä, jotka ovat päätettävinä. Nuorten osallistuminen keskusteluun ja heidän näkemysten esittäminen on vaikuttanut päätöksentekoon positiivisesti. Sen takia äänestysaktiivisuuden parantamisen eteen pitää tehdä töitä.

Ehdotankin, että ensi syksyn nuorisovaltuustovaalit järjestetään siten, että kaikissa Vantaan, Espoon ja Helsingin lukioissa ja ammattikouluissa pystyisi äänestämään. Koska vaalit järjestetään kaupungeissa samaan aikaan, tämän ei pitäisi aiheuttaa ylitsepääsemätöntä ongelmaa.

Comments are closed.