Noin kolmekymmentä vuotta sitten, 1995, naiset saivat mahdollisuuden varusmiespalvelukseen, mikä oli aimo harppaus eteenpäin tasa-arvossa. Näiden kolmisenkymmenen vuoden aikana moni asia on muuttunut, mutta perusperiaate on pysynyt samana. Varusmiespalvelus on naisille vapaaehtoista. Olisiko nyt aika ottaa seuraava askel, ja jos, niin mihin suuntaan?

Itse mietin kolmea aihetta naisten asepalvelukseen liittyen. Ensimmäinen on Puolustusvoimien tarve. Syntyvyys on valitettavasti laskenut jo pidemmän aikaa maassamme, joten saapumiserien suuruus on pienentynyt. Lisäksi yhä useampi keskeyttää varusmiespalveluksen. Suomen pinta-ala ei ole muuttunut ja vaikka tekninen kehitys varmasti mahdollistaa suuremman alueen puolustamista sotilasta kohden, uusille alokkaille on varmasti tarvetta. Näin ollen naisten asepalvelukselle on tilausta.

Toinen kysymyksen kohde on voiko isänmaata puolustaa muilla keinoin kuin juoksemalla metsässä ja piiloutumalla kuusen alle? Kyberturvallisuudesta puhutaan paljon ja tässä myös puolustusvoimilla voi olla roolia. On myös varmasti olemassa muita alueita siviili- ja sotilaspuolustuksen välimaastossa, jossa Puolustusvoimat eivät perinteisesti ole toimineet. Tämä voi kuitenkin muuttua tulevaisuudessa, maailma ei ole staattinen. Uudet toiminta-alueet vaativat uudentyyppistä osaamista eikä vanhalla ”totuudella” miesten suuremmasta voimasta ja kestävyydestä ole enää välttämättä merkitystä.

Kolmanteen kysymykseen en osannut itse vastata. Mitä naiset itse haluavat? Monen mielestä on epäreilua, että nuoret miehet ovat asevelvollisia, mutta naiset eivät. Itse en ole kovin huolestunut tästä niin sanotusta epäreiluudesta eikä minulle olisi vaikeaa hyväksyä järjestelmän jatkuminen kuten tähänkin saakka. Mutta kun olen juuri yllä todennut, että lisäalokkaille olisi tarvetta ja kun naisten ei tarvitse nykyään aktiivisesti ottaa kantaa puolustusasioihin, näen muutoksen tarpeellisena. Olen konsultoinut kahta asiantuntijaa, jotka tietävät nuorten naisten suhtautumisesta varusmiespalvelukseen. Tyttäreni. Heidän veljensä on suorittanut varusmiespalveluksen, joten järjestelmä on jokseenkin tuttu perheessä. Keskustelun jälkeen olen päätynyt seuraavaan:

Sekä naisten että miesten tulisi osallistua kutsuntoihin. Siellä on hyvä mahdollisuus saada lisätietoa Puolustusvoimien tehtävistä ja naisten kynnys vapaaehtoiseen palvelukseen madaltuu huomattavasti. Tämä on hyvä askel eteenpäin. Mielestäni Puolustusvoimiimme tarvitaan enemmän naisia ja naisilla tulee olla yhtäläinen oikeus saamaan tietoa, miten puolustuksemme toimii. Teitä tarvitaan, mutta saatte itse valita, jos astutte palvelukseen.

Comments are closed.