| Mielipidekirjoituksemme Sakari Rokkasen kanssa Vantaan Sanomiin 10.12.2020 |

HSL:n vyöhykeuudistuksen astuessa voimaan huhtikuussa 2019, päätettiin samalla ottaa käyttöön uusi seniorilippu 70 vuotta täyttäneille. Eläkeläisalennus oli rajattu kello 9–14 välillä tehtyihin matkoihin. Alkuinnostuksen jälkeen HSL sai paljon palautetta ikäihmisiltä alennuksen puutteista. Yleisesti ongelmaksi koettiin se, että alennusaikaa ehti hyödyntämään vain toiseen suuntaan matkatessa ja ilta-aikojen teatteri- ja muut asiointimatkat rajautuivat alennuksen ulkopuolelle. Erityisesti paljon joukkoliikennettä käyttävät kärsivät siitä, ettei alennusta ollut saatavilla kausilippuun.

Pienituloisimmat eläkeläiset on huomioitu
Toisin kuin Jussi Särkelä väittää (VS 2.12.) mielipidekirjoituksessaan, HSL on huomioinut pienituloisimpien eläkeläisten tilanteen. Kansan- tai takuueläkettä saavilla säilyy jatkossakin oikeus 50 prosentin alennukseen sekä kausi- että arvolipuista ilman matkustuksen aikarajausta. Seniorilipun muutokset eivät siis muuta pienituloisimpien eläkeläisten alennuksia.

Ensi vuonna yli 70 vuotta täyttäneiden alennuslippua päivitetään niin, että 45 prosentin tuntuva alennus koskee vain kausilippua. Vastaava muutos on tehty jo aiemmin opiskelijoiden alennukseen. Mielestämme on reilumpaa kohdentaa alennus niille senioreille, jotka käyttävät joukkoliikennettä paljon, sen sijaan että alennus hyödyttäisi vain lyhyen aikaa päivällä satunnaista käyttäjää.

HSL kuuntelee kaikkien joukkoliikenteen käyttäjäryhmien palautetta herkällä korvalla. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten vanhusneuvostot ovat esittäneet (22.10.2019), että HSL tarjoaisi senioreille kokoaikaisen alennuksen, joka kannustaisi eläkeläisiä vähentämään automatkoja, parantaisi liikenneturvallisuutta ja vähentäisi päästöjä. HSL on toiminut vanhusneuvostojen toiveen mukaisesti koronan kiristämän talousraamin puitteissa. Jos päivälippualennus olisi jätetty kausilippualennuksen rinnalle, olisi rahat pitänyt löytää leikkaamalla HSL:n jäsenkuntien muista toiminnoista, kuten esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista. Tälle tielle emme halunneet lähteä.

Vantaan parannettava prosessiaan
HSL pyytää talousarviosta ja lippumuutoksista aina lausunnot jäsenkaupungeilta. Vantaan kaupunginhallitus, jossa Särkeläkin on varajäsenenä, on 24.8.2020 kokouksessaan puoltanut seniorilipun muutosta. Vantaalaisina HSL:n hallituksen jäseninä näemme, että erityisesti Vantaan on parannettava sisäistä kuulemisprosessiaan. Siksi tulemme ajamaan ensi vuonna muutosta, jossa kaupunginhallitus pyytää lausunnot erikseen myös vanhus-, vammais- ja nuorisovaltuustoilta.

Kaikki matkustajat ovat tärkeitä HSL:lle, eikä ketään sivuuteta valmistelusta tai jätetä kyydistä. Toivomme, että tehty muutos kannustaa senioreita aktiivisempaan arkeen ja lisäämään joukkoliikenteen käyttöön, kunhan koronasta toivottavasti mahdollisimman pian päästään eroon.

Kirjoittajat ovat Vantaan edustajia HSL:n hallituksessa

Comments are closed.