Daghemmen har utvecklats från att vara förvaringsplatser för barnen medan föräldrarna är på jobb till barnens rättighet till småbarnspedagogik. Förändringen är i stort sett positiv och lagstiftningen har en god tanke bakom sig. Den subjektiva rättigheten till dagvård är återinförd nu i hela landet. En del kommuner, så som Vanda, tog den tillbaka redan före lagförändringen.

Det är klart att kommunerna nu måste satsa en större summa på att småbarnspedagogiken skall fungera. Man måste bygga fler daghem och anställa mera personal. Detta kostar pengar.

Ett stort problem är att det inte finns personal att få. I huvudstadsregionen finns det flera tiotals lediga tjänster, men inga sökande. Detta problem finns på den svenskspråkiga sidan. Situationen är ännu svårare på den finska. I det skedet då behörighetskraven för personalen ytterligare skärps, så blir problemet ännu större.

Regeringen måste nu göra en satsning på att utbilda flera lärare inom småbarnspedagogik och också möjliggöra fortbildning för socionomer som vill få lärarexamen. Det samma gäller utbildningen av barnskötare.

Utan en välutbildad personal, kommer vi inte att ha småbarnspedagogik av bra kvalitet. Då hjälper det inte att ha nya daghem med fina väggar och lagens mål uppfylls inte. Det här är en fråga som SFP måste leverera i.

Comments are closed.