Kristian Rehnström Vantaan kaupungintalon edessä

Staden

Jag är sedan juni 2017 första suppleant för SFP i stadsfullmäktige i Vanda. Fullmäktigegruppen består av två ordinarie medlemmar och två suppleanter, som aktivt delar på beslutsfattandet. Som ordförande i Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion och medlem i nämnden är skol- och dagisfrågorna på mitt ansvar. Jag sitter också som styrelsemedlem i Helsingforsregionens Trafik, HRT. Klicka på en rubrik för att läsa mera.

Dagvård / småbarnpedagogik

Vanda har ett utbrett svenskspråkigt dagvårdsnät bestående av både kommunala och privata daghem. På det sättet hålls staden attraktiv som bostadsplats och familjer kan välja vilken dagvårdsform som passar dem bäst. Staden arbetar fram en dagvårdslöning för de växande områden som Kivistö och Aviapolis/Herrgårdsforsen.

Läs relaterade inlägg

Skolan

Vandas skolnät består av fyra svenskspråkiga lågstadier och ett högstadium och gymnasium i Helsinge. Till alla skolor skall man komma smidigt med allmänna kommunikationsmedel. Skoltaxi kompletterar trafiken på de lägre klasserna. Andra stadiets utbildning ordnas av Prakticum där Vanda är delägare. Inneluften i skolbyggnaderna måste vara bra.

Läs relaterade inlägg

Inkommande vecka skall regeringen ta ställning till öppnande av skolorna för de sista dagarna i maj. Det är bra att fundera på att lätta på restriktionerna. Men man skall inte bara fundera på de sista dagarna i maj. Man måste ha en plan på vad eleverna skall göra under de kommande sommarmånaderna.

Markpolitik och planläggning

Både privat och kommunal mark skall kunna planeras i staden i samarbete med markägaren. Markaffärer skall bara kunna göras på frivillig basis, utan tvångsinlösning. Planläggningen skall respektera mångfalden i staden, så att vi har kvar såväl stadsaktig miljö som landsbygd. Verksamhetsförutsättningarna för landets enda internationella flygfält skall tryggas

Läs relaterade inlägg

|Min insändare i Hbl 5.10.2019| En aktiv diskussion om placering av en ny depå för närtågen pågår i Esbo och Kyrkslätt. I insändaren ger jag min syn på saken i egenskap av styrelsemedlem i HRT. Ilmala depås kapacitet är fullt utnyttjad, fler tåg får inte rum där…

Kommunalskatten och Vandas ekonomi

För att kunna erbjuda en bra service åt stadens innevånare, måste Vandas ekonomi vara i balans. Det är ohållbart att ha en högre kommunalskatt än i övriga huvudstadsregionen. Under 2016 – 2018 har vi kunnat avkorta på stadens skulder med nästan 200 M€. En sådan politik måste vi fortsätta med.

Läs relaterade inlägg

Trafik och kommunication

Ringbanan, ett bra bussnät och snart också stadscyklar är hörnstenar i kollektivtrafiken. Vanda utreder för tillfället också en snabbspårväg från Västerkulla via Dickursby till flygfältet. Inte dåligt i sig, men den är väldigt dyr. Man måste noga utreda vilken nytta den skulle medföra förrän man gör ett investeringsbeslut.

Läs relaterade inlägg

Båttrafiken är mycket livlig i år. Kanske livligare än någonsin förr. Det kan bero på att finländarna semestrar hemma i år. Men den nya sjötrafiklagen har säkert också gjort det enklare att åka ut på en tur, då det blivit lättare att hyra en båt. Då trafiktätheten har ökat betydligt jämfört med förr, borde skepparna kanske förbereda sig bättre för sin uppgift.

Idrott och fritid

Vanda skall ha mångsidiga fritidsaktiviteter för barn och unga och erbjuda dessa bra utrymmen. Vanda Musikinstitut är en viktig sammanförande del för den svenskspråkiga kulturen i staden.

Läs relaterade inlägg

|Min artikel i NJK nytt 1/2019| Jag har kört fritidsbåt sedan barnsben, från jolle till motorbåt. Jag har alltid varit medveten om vem som varit skeppare ombord, antingen jag själv eller så någon annan. Men om man lusläser den nuvarande sjötrafiklagen är det självklara långt ifrån säkert. Jag blev nog så förvånad då jag satte mig in i lagparagraferna…

Social- och hälsovårdspolitik

Det är oberoende av den eventuella SOTE-reformen viktigt att vi har ett fungerande nät av hälsostationer i staden där man kan få service på båda inhemska språken.

Läs relaterade inlägg

Så här inför SFP:s partidag, är det bra att reflektera över regeringsförhandlingarna och det nya regeringsprogrammet. Visst är det bra att SFP nu är med i regeringen, det är där man har möjligheter att påverka. Många goda saker har man fått in i programmet, till exempel större satsningar på utbildning.