|Min insändare i Östnyland 9.4.2019|

Spårförbindelser både mellan städer och i städernas kollektivtrafik planeras. Så som ÖN rapporterar (5.4) lockar spår till utveckling av de områden som finns nära det. Nackdelen är investeringskostnaden. Direktbanan Helsingfors-Borgå-Kouvola skulle kosta två miljarder euro.

Jag stöder projektet men tror inte det är genomförbart under överskådlig framtid. Andra banprojekt har högre prioritet. Tågtrafik till östnyland är längst hunnet i Nickby. Vi lyckades inom HRT få enighet att tågtrafiken kan börja på 2020-talet om befolkningsutvecklingen går som planerad. Tåget kommer att vara attraktivt, då man på 11 minuter kommer till Kervo.

Den mest realistiska möjligheten med tågtrafik till Borgå är att ta fram planen att utnyttja det gamla spåret. Banavsnittet till Sköldvik måste troligen ändå förbättras i framtiden, så marginalinvesteringen till Borgå kanske inte är oöverkomlig. Då skulle Borgå få ett klimatsmart transportalternativ som säkert skulle bli populärt.

Comments are closed.