|Mitt anförande på SFP:s partidag 26.9.2020|

Jag är glad att vara med i SFP – det konstruktiva regeringspartiet. Som känt är, säger vi att vi har högt i tak och brett mellan väggarna. Regeringsprogrammet vi varit med att utforma, är ett viktigt dokument. Men programmet är ju närmast en samling idéer, som alla inte är helt färdigtänkta. Utlåtanderundorna som tar plats efter att ministerierna kommer med sina förslag är mycket viktiga. Jag är glad att som kommunalpolitiker kunna uttrycka mig fritt och påtala eventuella konsekvenser som kan ske om reformerna godkänns som sådana.

Det är beklämmande att stadsfullmäktigeledamöter som representerar andra regeringspartier konsekvent har slätat över den kritik Vanda stads tjänstemän har velat ta upp i stadens utlåtanden om social- och hälsovårdsreformen och reformen om förlängd läroplikt. På så sätt kommer kritisk fakta inte upp till vederbörande ministerium och man kan då inte förbättra reformen. Resultatet är en sämre lagstiftning, som kan ha förödande konsekvenser. I ovannämnda fall för stadens ekonomi eller våra ungdomars utbildningsmöjligheter.

Vi får alltså påpeka brister i beredningen. Härom veckan har finansministeriet kommit med ett förslag om att införa distributionsplikt för biogas. Distributionsplikt är avsett att öka på biogasanvändningen inom trafiksektorn. Biogas är befriad från bränsleskatt, vilket har samma syfte. Enligt EU-regler kan ett land inte ha två parallella stödsystem, således borde biogas i framtiden beskattas. Skattenivån skulle följa naturgasens, bortsett från koldioxidkomponenten. Slutresultatet skulle alltså vara att man pålägger en bränsleskatt som är dubbelt så hög som torvens för att befrämja biogasanvändning. Absurt! Det här skulle närmast ta livet av hela biogasanvändningen i landet.

Det är viktigt att SFP aktivt kan påpeka brister i beredningen också om kritiken ser ut att gå emot regeringsprogrammet. Diskussionen är tänkt att befrämja slutresultatet och få till stånd en god lagstiftning.

Stängt för kommentarer.