Kristian rehnström Arvils Aseradens

Riksdagen

Jag ställde upp i riksdagsvalet våren 2019 för att samhälleliga frågor alltid har intresserat mig. Jag har också alltid varit intresserad av att påverka. Då jag under de senaste tio åren har jobbat med att påverka i mitt arbete i krävande situationer, tyckte jag att det skulle vara intressant att vara med i valet. Jag anser att det behövs kunskap och erfarenhet från den privata sektorn med i riksdagen. Nedan finner du mina åsikter angående rikspolitiken (klicka på en rubrik för att läsa mera):

Familjepolitik

Finländska familjer får allt färre barn och allt senare. Det är upp till var och en att själv bestämma hur många barn man önskar och när. Men om samhällets funktion gör detta svårt, så behöver vi förändra på familjepolitiken.

Läs relaterade inlägg

Undervisningspolitik

Som medlem i Undervisningsnämnden och ordförande i dess Svenskspråkiga sektion är jag mycket insatt i dagvården, skolan och andra stadiets utbildning och i vilka resurser man måste ge åt dem.

Läs relaterade inlägg

|Mitt anförande på SFP:s partidag 26.9.2020| Jag är glad att vara med i SFP – det konstruktiva regeringspartiet. Det är beklämmande att stadsfullmäktigeledamöter som representerar andra regeringspartier konsekvent har slätat över den kritik Vanda stads tjänstemän har velat ta upp…

Inkommande vecka skall regeringen ta ställning till öppnande av skolorna för de sista dagarna i maj. Det är bra att fundera på att lätta på restriktionerna. Men man skall inte bara fundera på de sista dagarna i maj. Man måste ha en plan på vad eleverna skall göra under de kommande sommarmånaderna.

Så här inför SFP:s partidag, är det bra att reflektera över regeringsförhandlingarna och det nya regeringsprogrammet. Visst är det bra att SFP nu är med i regeringen, det är där man har möjligheter att påverka. Många goda saker har man fått in i programmet, till exempel större satsningar på utbildning.

Högskolepolitik

Jag är oroad över resurserna för våra universitet och högskolor, som skall driva fram forskning och utbilda studenterna. Finland behöver bägge för att vår industri skall klara sig i den internationella konkurrensen.

Läs relaterade inlägg

I Finland understöder staten studier genom att betala studiestöd åt studenterna vid till exempel universiteten. Beloppet är dock så litet, att man antingen måste ty sig till studielån eller arbete vid sidan om studierna. Oftast antagligen bägge. Det som suger är, att staten i sin stora vishet beslutat om en maximigräns man får förtjäna varefter studiestödet dras in…

Energi- och miljöpolitik

Energipolitik kan inte bara göras utifrån finländskt perspektiv. Vår elmarknad är helintegrerad med den nordiska. Energiproduktionen styrs lämpligast i en förnyelsebar riktning genom handeln med utsläppsrätter. Nationella skatter borde i framtiden ha en mindre betydelse.

Miljöpolitik är mycket mera än koldioxid. Östersjön är inte i bästa skick. Arbetet med att begränsa utsläppen i vårt gemensamma hav skall fortsätta.

Läs relaterade inlägg

På YLE pågår en kampanj om plastsopor och hur vi i Finland återvinner plast. Då jag själv tittar i sopkorgen hemma, består det mesta av soporna av olika sorters plaster. Nej – vi har inte ännu börjat sortera plast hemma, främst på grund den långa vägen till sorteringsstationen…

Försvarspolitik

Oberoende av ett eventuellt utökat internationellt försvarssamarbete är grunden i vår försvarspolitik ett starkt eget försvar som baserar sig på allmän värnplikt. Jag är skeptisk till NATO, men mera öppen för ett samarbete med Sverige.

Läs relaterade inlägg

Försvarsmakten deltog i NATOs Trident Juncture-övning i Norge i månadsskiftet oktober-november. Deltagande i övningen har av många setts som en vald linje att en dag gå med i NATO. Jag ser det närmast som en övning, där de finländska trupperna kan mäta sig med andra länders försvar och lära sig av dem. Men visst förstår

Skattepolitik

Arbete måste löna sig. Inkomstskatten är så hög att den inte sporrar till arbete. En viss progressivitet är acceptabel, men någon gräns borde det ändå finnas. Jag är för en skäligare inkomstskatt. Dessutom vill jag förändra arvsskatten enligt svensk modell, så att man betalar skatt först då man realiserat egendomen man ärvt

Läs relaterade inlägg

Så här inför SFP:s partidag, är det bra att reflektera över regeringsförhandlingarna och det nya regeringsprogrammet. Visst är det bra att SFP nu är med i regeringen, det är där man har möjligheter att påverka. Många goda saker har man fått in i programmet, till exempel större satsningar på utbildning.

Under valkampanjen har flera kandidater lovat mera pengar till många bra ändamål. Det vill jag också. Vi måste satsa mera på skola, universitet och forskning. Familjer behöver mera stöd. Pensioner och studiestöd borde höjas, hälsovården förbättras. Listan på genuint viktiga saker är oändlig…

Social- och hälsovårdspolitik

Den stora SOTE-reformen blir av eller så inte. Oberoende av utfallet tror jag att alla har rätt till vård på sitt modersmål på ett skäligt avstånd hemifrån. Det behövs både allmänna och privata vårdmöjligheter och man skall i mån av möjlighet få kunna välja var man blir vårdad.

Läs relaterade inlägg

|Mitt anförande på SFP:s partidag 26.9.2020| Jag är glad att vara med i SFP – det konstruktiva regeringspartiet. Det är beklämmande att stadsfullmäktigeledamöter som representerar andra regeringspartier konsekvent har slätat över den kritik Vanda stads tjänstemän har velat ta upp…

Så här inför SFP:s partidag, är det bra att reflektera över regeringsförhandlingarna och det nya regeringsprogrammet. Visst är det bra att SFP nu är med i regeringen, det är där man har möjligheter att påverka. Många goda saker har man fått in i programmet, till exempel större satsningar på utbildning.