|Insändare i Hbl 25.2.2022| De ivrigaste Natoförespråkarna har krävt att vi skall skicka in en ansökan omedelbart. Då man går in för ett medlemskap, borde man analysera vad man kan bidra med till det gemensamma bästa. Inte bara koncentrera sig på vad man kan få. Och hur kommer Nato att förändras?

Välfärdsområdenas nya fullmäktigemedlemmar har en enastående chans att förnya strukturer då de påbörjar sitt uppdrag senare i vår. Många kommuner har dragit sig från större reformer, eftersom verksamheten varit på väg ut redan länge. Nu då varje område kommer att vara resultatet av sammanslagningar, är det viktigt att förändra i stället för att bevara det som varit bara av principskäl.