|Insändare i Hbl 30.11.2022| Hbl berättar i en artikel om en familjs upplevelser i de svenskspråkiga skolorna i Vanda. Det är bra att media tar fram olika upplevelser i samhället också om de är svåra. Kritik är ett effektivt sätt att förändra på förhållanden. Att rubricera upplevelserna som diskriminering, är dock en väldigt stark anklagelse.

|Insändare i Hbl 25.2.2022| De ivrigaste Natoförespråkarna har krävt att vi skall skicka in en ansökan omedelbart. Då man går in för ett medlemskap, borde man analysera vad man kan bidra med till det gemensamma bästa. Inte bara koncentrera sig på vad man kan få. Och hur kommer Nato att förändras?