Finlands utrikeshandel är otroligt beroende av att handelssjöfarten också i kristider kan löpa på Östersjön utan störningar. Sverige har en nyckelposition i säkrandet i och med sin långa kust. Det är mycket viktigt att Finland och Sverige tillsammans kan planera hur vår trafik bäst kan försvaras. Det här är effektivast att göra under Natos paraply.

|Min insändare i Hbl 7.2.2023| När vi närmar oss riksdagsvalet, har diskussionen om när vi skall få vin i matbutikerna kommit igång. Många tycker att monopol är förlegat. Men vad betyder det här för konsumenterna? Får vi billigare priser och bättre utbud?

|Insändare i HBL 4.1.2023| Regeringen överlät en proposition till Riksdagen om den så kallade windfall-skatten strax före nyår. Då elprisen varit exceptionellt höga på grund av den europeiska elbristen, anser staten sig ha rätt att ta hand om elbolagens vinster. Med de övertagna medlen vill staten stöda elkunder vars kostnader kraftigt har stigit. Logiken är klar och ändamålet gott. Problemet är att förslaget är grovt orättvist och drabbar främst kommunerna.