|Insändare i HBL 4.1.2023| Regeringen överlät en proposition till Riksdagen om den så kallade windfall-skatten strax före nyår. Då elprisen varit exceptionellt höga på grund av den europeiska elbristen, anser staten sig ha rätt att ta hand om elbolagens vinster. Med de övertagna medlen vill staten stöda elkunder vars kostnader kraftigt har stigit. Logiken är klar och ändamålet gott. Problemet är att förslaget är grovt orättvist och drabbar främst kommunerna.

|Insändare i Hbl 30.11.2022| Hbl berättar i en artikel om en familjs upplevelser i de svenskspråkiga skolorna i Vanda. Det är bra att media tar fram olika upplevelser i samhället också om de är svåra. Kritik är ett effektivt sätt att förändra på förhållanden. Att rubricera upplevelserna som diskriminering, är dock en väldigt stark anklagelse.