| Min insändare i HBL 8.2.2019 |

Nalle Valtiala (HBL 4.2) konstaterar helt riktigt att endast personer med folk- eller garantipension har rätt till pensionärsrabatt i Helsingforsregionens kollektivtrafik. Vi ser dock en lite ljusglimt i ändan av tunneln i och med att zonsystemet under vårens lopp kommer att tas i bruk.

För det första kommer rabattprocenten för personer med folkpension att höjas från 25 % till 50 %, den samma rabattprocenten som gällt personer med garantipension. Genom att höja rabatten kommer de pensionärer med de lägsta inkomsterna att gagnas. För det andra kommer en speciell seniorrabatt att införas för alla över 70 år. Rabatten gäller enkelbiljetter mellan klockan 9 och 14 då trafiken är mindre livlig. På så sätt vill man locka fler resenärer då det finns extra plats i bussar och spårvagnar.

Jag är medveten om att alla inte är helt nöjda med den nya rabattgruppen. Det finns klart behov att röra på sig andra tider på dygnet också, om man skall göra ett besök på hälsostationen till exempel. Dessutom gäller rabatten inte periodbiljetten, det vill säga månadskortet. Här har HRT gjort en avvägning, större rabatt åt en specifik grupp eller lägre priser åt alla. Vi valde det senare i detta fall. Jag ser det också som ett första steg i rätt riktning. En snävare rabatt är säkert bättre än ingen rabatt. Så jag hoppas att så många som möjligt ger den nya seniorbiljetten en chans och att vi får fler resenärer i vår kollektivtrafik.

Comments are closed.