|Puheeni RKP:n puoluekokouksessa 26.9.2020|

Tyytyväisenä voin todeta että olen jäsen RKP:ssä – rakentavassa hallituspuolueessa. Olemme usein todenneet että puolueeseen mahtuu monenlaisia erilaisia ajatuksia. Hallitusohjelma, jota olemme olleet mukana laatimassa, on tärkeä asiakirja. Ohjelma tosin on kokoelma ajatuksia, joista jotkut eivät ole loppuun saakka mietittyjä. Ministeriöiden lausuntokierrokset ovat erittäin tärkeitä, koska niissä koeponnistetaan lakimuutosten vaikutukset. Olen tyytyväinen että kunnallispoliitikkona voin lausua omat mielipiteeni ja valaista mahdollisia ongelmia jos uudistukset etenisivät sellaisenaan.

On erittäin huolestuttavaa, että muiden hallituspuolueiden kaupunginvaltuutetut järjestelmällisesti ovat vesittäneet sen kritiikin, jonka Vantaan virkamiehet ovat halunneet kirjata kaupungin lausuntoihin sosiaali- ja terveysuudistukseen sekä uudistukseen pidennetystä oppivelvollisuudesta. Nyt kriittiset tosiasiat eivät tule ministeriön tietoisuuteen. Tällä voi olla vakavia seurauksia kaupungin talouteen tai nuortemme koulutusmahdollisuuksiin.

Saamme siis valaista valmistelun epäkohtia. Aiemmin tässä kuussa valtiovarainministeriö on ehdottanut jakeluvelvoitteen käyttöönottoa biokaasulle liikennepolttoaineena. Jakeluvelvoitteen tarkoitus on lisätä biokaasun käyttöä. Tällä hetkellä biokaasun käyttöä tuetaan verottomuudella. EU-sääntöjen mukaan maalla ei voi olla kahta rinnakkaista tukimekanismia. Näin ollen verottomuus tulisi valtiovarainministeriön mukaan lopettaa. Verotaso noudattaisi maakaasun veroa, poislukien hiilidioksidikomponenttia. Lopputulos olisi siis verolisäys, jonka suuruus olisi kaksinkertainen turpeen veroon nähden. Tämä siis biokaasun käytön lisäämiseksi. Tämä on absurdia! Näin menetellen Suomesta tapetaan biokaasun käyttö kokonaan.

On tärkeää että RKP aktiivisesti voi valaista epäkohtia lakivalmisteluissa myös jos kritiikki näyttää kohdistuvan hallitusohjelmaa vastaan. Keskustelun tarkoitus on edistää lopputulosta ja saavuttaa hyvä lainsäädäntö.

Kommentointi on suljettu.