Kristian rehnström Arvils Aseradens

Eduskunta

Asetuin ehdolle eduskuntavaaleihin keväällä 2019 koska yhteiskunnalliset asiat ovat aina kiinnostaneet minua. Olen aina myös ollut kiinnostunut vaikuttamisesta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olen työssäni vaikuttanut vaativissa olosuhteissa ja katsoinkin että olisi mielenkiintoista osallistua vaaleihin. Minusta Eduskunnassa tarvitaan tietoa ja kokemusta yksityiseltä sektorilta. Alla voit lukea ajatuksistani valtakunnanpolitiikasta (klikkaa otsikkoa lukeaksesi lisää):

Perhepolitiikka

Suomalaisiin perheisiin syntyy yhä vähemmän lapsia yhä myöhemmin. Jokaisen yksilön päätettävissä on, montako lasta toivoo ja koska. Mutta jos yhteiskunnan toiminta tekee tämän vaikeaksi, tarvitaan muutoksia perhepolitiikkaan.

Lisää aiheesta blogissani

Opetuspolitiikka

Opetuslautakunnan jäsenenä ja sen ruotsinkielisen jaoksen puheenjohtajana olen hyvin perillä varhaiskasvatuksen, koulun ja toisen asteen koulutuksen haasteista ja niistä resursseista, joita näille tulisi antaa.

Lisää aiheesta blogissani

Korkeakoulupolitiikka

Olen huolestunut yliopistojen ja korkeakoulujen resursseista. Näiden opinahjojen tulee synnyttää tutkimusta ja kouluttaa opiskelijoita. Suomi tarvitsee molempia jotta teollisuutemme pärjäisi kansainvälisessä kilpailussa.

Lisää aiheesta blogissani

Energia- ja ympäristöpolitiikka

Energiapolitiikkaa ei voi tehdä vain suomalaisesta näkökulmasta. Sähkömarkkinamme on kokonaan integroitunut pohjoismaiseen. Energiantuotantoa ohjataan tehokkaimmin uusiutuvaan suuntaan päästökaupan avulla. Kansallisilla veroilla tulisi jatkossa olla pienempi rooli.

Ympäristöpolitiikka on enemmän kuin hiilidioksidi. Itämeri ei ole parhaimmassa kunnossaan. Työ päästöjen vähentämiseksi yhteiseen mereemme on jatkuttava.

Lisää aiheesta blogissani

Puolustuspolitiikka

Riippumatta mahdollisesta laajentuneesta kansainvälisestä puolustusyhteistyöstä, puolustuspolitiikkamme perusta on vahva oma puolustus, joka tukeutuu yleiseen asevelvollisuuteen. Olen skeptinen NATO:on, mutta avoimempi yhteistyölle Ruotsin kanssa.

Lisää aiheesta blogissani

Veropolitiikka

Työnteon pitää kannattaa. Tulovero on nyt niin korkea, ettei se kannusta työn tekemiseen. Progressiivisuus on hyväksyttävissä tiettyyn tasoon saakka, mutta rajansa kaikella. Kannatan maltillisempaa tuloveroa. Haluan myös muuttaa perintöveroa Ruotsin mallin mukaiseksi, jolloin veroa maksettaisiin vasta kun peritty omaisuus on myyty.

Lisää aiheesta blogissani

Verotuksen pitää olla ennakoitava ja oikeudenmukainen. Nykyinen perintövero on kaikkea muuta. Perheyritykselle perintövero voi olla jopa kohtalokas. Sama koskee maatalousyrittäjiä.Perheyritys joutuu kokemaan omistajansa poismenon keskimäärin noin joka 30. vuosi. Tämä tarkoittaa sitä, että verokarhu hamuaa yrityksen kassakirstua ja ottaa siitä haltuunsa merkittävän rahamäärän. Tämä on pois yhtiön kehittämisestä, koska…

Sosiaali- ja terveyspolitiikka

Suuri SOTE-uudistus joko toteutuu tai sitten ei. Riippumatta tuloksesta uskon, että kaikilla on oikeus hoitoon omalla äidinkielellään kohtuullisen etäisyyden päästä kotoa. Tarvitaan sekä julkisia että yksityisiä hoitomahdollisuuksia joiden välillä voi valita.

Lisää aiheesta blogissani