Eduskunta päätti helmikuun 27. päivänä hylätä kansalaisaloitteen maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta. Itse opetus lukioissa ja ammattioppilaitoksissahan on ilmaista, mutta opetusmateriaali ja muita kuluja tulee päälle. Olen sitä mieltä, että kaikilla nuorilla perheen taloudelliseen asemaan katsomatta on oltava tasapuolinen mahdollisuus toisen asteen koulutukseen. Kysymys on lähinnä siitä, miten se järjestetään.

Kokonaan maksuton koulutus olisi maksanut noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Opetushallituksen kyselyn mukaan lukioperheistä 65 % on sitä mieltä, että kustannukset ovat kohtuulliset. Vain 6 %:lla on selviä vaikeuksia kustannusten kanssa. Opintojen keskeytystä esiintyy, mutta vain taloudellisista syistä se on harvinaista. Tämä ei tarkoita sitä etteikö sitä ollenkaan esiintyisi ja tällöin yhteiskunta on epäonnistunut.

100 miljoonan kustannus on merkittävä. Koska enemmistö perheistä ei kokeneet tarvitsevansa sitä, sen aloittaminen tuntuu oudolta. Voimme tehdä muuta hyvää kyseisellä summalla, esimerkiksi palkata 1.300 uutta opettajaa tai 2.500 lastenhoitajaa päiväkoteihin. Näillä resursseilla voitaisiin ennaltaehkäistä syrjäytymistä kouluissa. Todettakoon, että peruskoulun todistuksetta keskeyttäneiden määrä on viimeisten viiden vuoden aikana lisääntynyt 0,33 %:sta 0,54 %:iin.

Toisen asteen maksuttomuuden sijaan meidän tulee kohdentaa tukea niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Kuten olen jo aiemmin todennut, kaikilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet hyvään koulutukseen riippumatta perheen taloudellisesta asemasta.

Comments are closed.