Category

Trafik och omgivning

Category

| Min insändare i HBL 30.12.2018 | Jag gillar spårvägar – såväl närtåg, metro som spårvagn. De är moderna, tämligen exakta och drivs med miljövänlig el. Visst kan en snöstorm ställa till det där med tidtabellen, men då är nog inte bussen i tid heller. Många andra gillar spårvägar också. Spår-Jokern skall byggas mellan Östra centrum och Westend och HBL rapporterar (HBL 23.12) om utredningen av Vandaspåran mellan Mellungsbacka och flygfältet. Kruxet är kostnaderna. Spårvagnstrafiken är mycket dyr och sträckan på 20 km måste också sättas i perspektiv på hela Helsingfors spårans 38 km med 11 linjer och över 60…

| Min insändare i HBL 19.11.2018 | Katarina Koivisto skriver  (HBL 13.11) i positiva ordalag om Vandasvenskarna. Lite bekymmersamt är det ju att stadens officiella prognos visar på en sjunkande trend vad gäller antal svenskspråkiga. Å andra sidan kan vi ta det som en positiv utmaning att vända på trenden. Det är faktiskt inte så tokigt att bo här. I måndags beslöt fullmäktige i Vanda om stadens budget. SFP poängterade i sitt gruppanförande vikten i att gynna stadens dragningskraft och tillväxt. Tillväxten skall också kunna ske på svenska. En automatik är detta ju inte. En ökad inflyttning sker inte utan bra bostäder, goda…