Category

Trafik och omgivning

Category

|Min insändare i Hbl 5.10.2019| En aktiv diskussion om placering av en ny depå för närtågen pågår i Esbo och Kyrkslätt. I insändaren ger jag min syn på saken i egenskap av styrelsemedlem i HRT. Ilmala depås kapacitet är fullt utnyttjad, fler tåg får inte rum där…

|Min insändare i Östnyland 9.4.2019| Spårförbindelser både mellan städer och i städernas kollektivtrafik planeras. Så som ÖN rapporterar (5.4) lockar spår till utveckling av de områden som finns nära det. Nackdelen är investeringskostnaden. Direktbanan Helsingfors-Borgå-Kouvola skulle kosta två miljarder euro…

|Min artikel i NJK nytt 1/2019| Jag har kört fritidsbåt sedan barnsben, från jolle till motorbåt. Jag har alltid varit medveten om vem som varit skeppare ombord, antingen jag själv eller så någon annan. Men om man lusläser den nuvarande sjötrafiklagen är det självklara långt ifrån säkert. Jag blev nog så förvånad då jag satte mig in i lagparagraferna…

| Min insändare i HBL 8.2.2019 | Nalle Valtiala (HBL 4.2) konstaterar helt riktigt att endast personer med folk- eller garantipension har rätt till pensionärsrabatt i Helsingforsregionens kollektivtrafik. Vi ser dock en lite ljusglimt i ändan av tunneln i och med att zonsystemet under vårens lopp kommer att tas i bruk. För det första kommer rabattprocenten för personer med folkpension att höjas från 25 % till 50 %, den samma rabattprocenten som gällt personer med garantipension. Genom att höja rabatten kommer de pensionärer med de lägsta inkomsterna att gagnas. För det andra kommer en speciell seniorrabatt att införas för alla…