Kategori

Trafik och kommunikation

Kategori

|Min artikel i NJK nytt 1/2019| Jag har kört fritidsbåt sedan barnsben, från jolle till motorbåt. Jag har alltid varit medveten om vem som varit skeppare ombord, antingen jag själv eller så någon annan. Men om man lusläser den nuvarande sjötrafiklagen är det självklara långt ifrån säkert. Jag blev nog så förvånad då jag satte mig in i lagparagraferna…

| Min insändare i HBL 8.2.2019 | Nalle Valtiala (HBL 4.2) konstaterar helt riktigt att endast personer med folk- eller garantipension har rätt till pensionärsrabatt i Helsingforsregionens kollektivtrafik. Vi ser dock en lite ljusglimt i ändan av tunneln i och med att zonsystemet under vårens lopp kommer att tas i bruk. För det första kommer rabattprocenten för personer med folkpension att höjas från 25 % till 50 %, den samma rabattprocenten som gällt personer med garantipension. Genom att höja rabatten kommer de pensionärer med de lägsta inkomsterna att gagnas. För det andra kommer en speciell seniorrabatt att införas för alla…

| Min insändare i HBL 30.12.2018 | Jag gillar spårvägar – såväl närtåg, metro som spårvagn. De är moderna, tämligen exakta och drivs med miljövänlig el. Visst kan en snöstorm ställa till det där med tidtabellen, men då är nog inte bussen i tid heller. Många andra gillar spårvägar också. Spår-Jokern skall byggas mellan Östra centrum och Westend och HBL rapporterar (HBL 23.12) om utredningen av Vandaspåran mellan Mellungsbacka och flygfältet. Kruxet är kostnaderna. Spårvagnstrafiken är mycket dyr och sträckan på 20 km måste också sättas i perspektiv på hela Helsingfors spårans 38 km med 11 linjer och över 60…

| Min insändare i HBL 19.11.2018 | Katarina Koivisto skriver  (HBL 13.11) i positiva ordalag om Vandasvenskarna. Lite bekymmersamt är det ju att stadens officiella prognos visar på en sjunkande trend vad gäller antal svenskspråkiga. Å andra sidan kan vi ta det som en positiv utmaning att vända på trenden. Det är faktiskt inte så tokigt att bo här. I måndags beslöt fullmäktige i Vanda om stadens budget. SFP poängterade i sitt gruppanförande vikten i att gynna stadens dragningskraft och tillväxt. Tillväxten skall också kunna ske på svenska. En automatik är detta ju inte. En ökad inflyttning sker inte utan bra bostäder, goda…