Category

Skatter

Category

|Min insändare i Hbl 6.3.2019| Vi är många som är eniga om att vi måste minska på växthusgaserna för att motverka klimatförändringen. Både biltillverkarna och energi-industrin har kontinuerligt minskat på koldioxidutsläppen, dels på grund av den allmänna opinionen men kanske mest av allt för att det är mer lönande att ha en klimatsmart produktion. Lönsamheten består av två huvudelement: en premie producenten kan ta ut på en grönare produkt och samhällsstyrning, som gör det dyrare att ha stora utsläpp i produktionen. Den senare består av  handeln på utsläppsrätter och skatt på energin…

En bra beskattning skall vara förutsägbar och rättvis. Den nuvarande arvsskatten är allt annat än det. För ett familjeföretag kan arvsskatten vara ödesdiger. Det samma gäller för jordbruk. Ett familjeföretag råkar i medeltal ut för ägarens frånfälle ungefär vart 30:e år. Det betyder att skattebjörnen lägger in sin stora ram i företagets kassakista och utmäter en ansenlig mängd pengar som är bort från utvecklingen av bolaget. För i praktiken är det företaget som är tvunget att betala arvtagarens skatt genom till exempel utbetalning av dividender. Den nya ägaren är troligen tvungen att ta ett privat banklån för att kunna behålla…

I Finland tar samhället rätt väl hand om sina medborgare. Visst finns det mycket man kan förbättra och många får räkna sina pengar noga för att få dem att räcka till mat och husrum. Men vi har gratis skolgång för barnen och hälsovården är i stort sett gratis den med. Vi har vägar att åka på samt polis, räddningsverk och socialskydd som vi kan lita på om det kniper. Och så har vi Skatteverket. Det som möjliggör alla dessa tjänster är beskattningen. Skatten på arbete är bland de högsta i Europa. Då vi har ett tämligen bra socialskydd, kan det…

| Min insändare i HBL 19.11.2018 | Katarina Koivisto skriver  (HBL 13.11) i positiva ordalag om Vandasvenskarna. Lite bekymmersamt är det ju att stadens officiella prognos visar på en sjunkande trend vad gäller antal svenskspråkiga. Å andra sidan kan vi ta det som en positiv utmaning att vända på trenden. Det är faktiskt inte så tokigt att bo här. I måndags beslöt fullmäktige i Vanda om stadens budget. SFP poängterade i sitt gruppanförande vikten i att gynna stadens dragningskraft och tillväxt. Tillväxten skall också kunna ske på svenska. En automatik är detta ju inte. En ökad inflyttning sker inte utan bra bostäder, goda…