Category

Försvar och säkerhet

Category

Försvarsmakten deltog i NATOs Trident Juncture-övning i Norge i månadsskiftet oktober-november. Deltagande i övningen har av många setts som en vald linje att en dag gå med i NATO. Jag ser det närmast som en övning, där de finländska trupperna kan mäta sig med andra länders försvar och lära sig av dem. Men visst förstår jag att man kan tolka deltagandet på andra sätt också. Jag tror på ett starkt eget försvar som baserar sig på allmän värnplikt oberoende av ett eventuellt utökat internationellt försvarssamarbete. Vad gäller medlemskap i NATO, är jag skeptisk. Jag tror mera på utvecklande av samarbetet…