Kategori

Familjepolitik

Kategori

Under höstens lopp har vi fått läsa att det föds allt färre barn i våra finländska familjer. Det är klart en oroväckande trend. Det sagt, så tycker jag att det är upp till var och en att själv bestämma när och om tiden är inne för att grunda familj. Det är en högst personlig sak, som inte staten och politiker skall blanda sig i. Men om senareläggningen beror på att samhället försvårar grundande av familj – då måste beslutsfattare agera. Då vi fick vårt första barn var min fru och jag i slutskedet av studierna och båda jobbade redan. Det…