Kategori

Familj och utbildning

Kategori

I Finland understöder staten studier genom att betala studiestöd åt studenterna vid till exempel universiteten. Beloppet är dock så litet, att man antingen måste ty sig till studielån eller arbete vid sidan om studierna. Oftast antagligen bägge. Det som suger är, att staten i sin stora vishet beslutat om en maximigräns man får förtjäna varefter studiestödet dras in…

Riksdagen beslöt den 27 februari att förkasta medborgarinitiativet om avgiftsfri utbildning på andra stadiet. Själva undervisningen i gymnasierna och yrkesinstituten är ju gratis, men studiematerial och eventuella andra kostnader kommer till. Jag tycker att alla unga, oberoende av familjens ekonomiska resurser skall ha en realistisk möjlighet till andra stadiets utbildning. Frågan är närmast hur man gör det i praktiken…

Under höstens lopp har vi fått läsa att det föds allt färre barn i våra finländska familjer. Det är klart en oroväckande trend. Det sagt, så tycker jag att det är upp till var och en att själv bestämma när och om tiden är inne för att grunda familj. Det är en högst personlig sak, som inte staten och politiker skall blanda sig i. Men om senareläggningen beror på att samhället försvårar grundande av familj – då måste beslutsfattare agera. Då vi fick vårt första barn var min fru och jag i slutskedet av studierna och båda jobbade redan. Det…